LTKJ1002 Tutkimusetiikka (1–7 op)

Opinnon taso:
Jatko-opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Kuvaus

Sisältö

Yliopiston, tiedekunnan tai muun tahon järjestämä jatko-opintotasoisia tutkimusetiikan opintoja, joita tohtorikoulutettava valitsee ohjaajien ja tiedekunnan tohtorikoulun suositusten mukaisesti oman jatko-opintotyöskentelynsä suuntaisesti. 

Suoritustavat

Kontaktiopetus, itsenäinen työskentely 

Esim. IHMJ1002 Research Ethics Online Course

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • tuntee ja ymmärtää tutkimuseettiset periaatteet ja niiden merkityksen
  • osaa suunnitella ja toteuttaa tutkimuksen noudattaen tutkimuseettisiä periaatteita ja käytänteitä
  • tuntee hyvän tieteellisen käytännön ja eettisten rikkomusten käsittelyn toimintatavat
  • tunnistaa plagioinnin ja ymmärtää, miksi se ei ole hyväksyttävää.

Lisätietoja

Vaihtoehtoinen suoritus IHMJ109 Research Ethics 1-3 op

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (1–3 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta