LTKJ1204 Viestintäosaaminen (2–5 op)

Opinnon taso:
Jatko-opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Kuvaus

Sisältö

Yliopiston, tiedekunnan tai muun tahon järjestämä jatko-opintotasoisia viestintä- ja kieliopintoja, joita tohtorikoulutettava valitsee ohjaajien ja tiedekunnan tohtorikoulun suositusten mukaisesti oman jatko-opintotyöskentelynsä suuntaisesti. Esimerkiksi MOVIn jatko-opiskelijoille suunnatut tiedeviestinnän kurssit ja kieliopinnot.

Arviointiperusteet

Tehtävien hyväksytty suorittaminen

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • omaa valmiudet tieteelliseen viestintään kansallisesti ja kansainvälisesti
  • tuntee oman tutkimuksensa ja ympäristön välisen näkyvyyden ja vuorovaikutuksen
  • ymmärtää vastuun yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Tieteellinen kirjoittaminen ja siihen liittyvä kurssitus tai suulliset tieteelliset esitykset. Kaikille pakollinen sisältö: vähintään 2 opintopistettä viestintäosaamisen opintoja, esimerkiksi Monikielisen akateemisen viestinnän keskuksen (Movi) tarjoamilta kursseilta.
Arviointiperusteet:
Sovitaan opintosuorituksittain
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (2–5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta