LTKY1005 Liikunta, terveys ja hyvinvointi elämänkulussa (5 op)

Ilmoittaudu opintoihin

Tutustu suoritustapoihin ja ilmoittaudu niistä yhteen: