LTKY1012 Laadullisen tutkimustiedon analysointi ja arviointi (3 op)

Ilmoittaudu opintoihin