LTKY1012 Laadullisen tutkimustiedon analysointi ja arviointi (2–3 op)

Ilmoittaudu opintoihin