MATS3250 Riskiteorian jatkokurssi (5 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Matematiikan ja tilastotieteen laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Kuvaus

  • Vakuutusmaksujen määräämisestä
  • Maksamatta olevat korvaukset
  • Jälleenvakuutus
  • Vararikkoteoriaa

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija tuntee vahinkovakuutusmatematiikan perustiedot ja käsitteistön. Suoritettuaan kurssit MATS280 Riskiteoria sekä MATS3250 Riskiteorian jatkokurssi, opiskelija hallitsee sosiaali- ja terveysministeriön hyväksymän vakuutusmatemaatikon tutkintoon kuuluvan riskiteorian oppimäärän.

Esitietojen kuvaus

MATS280 Riskiteoria

Oppimateriaalit

  • Opetusmateriaali verkossa.
  • Daykin, C. D., Pentikäinen, T., Pesonen, M., Practical risk theory for actuaries. Osa I, Chapman & Hall 1994
  • T. Mikosch. Non-Life Insurance Mathematics. Springer 2006.

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Verkko-opiskelu, ohjaustapaamiset, lopputentti.
Arviointiperusteet:
Arvosana määräytyy lopputentin pistemäärän perusteella. Hyväksyttyyn suoritukseen on saatava vähintään puolet lopputentin maksimipistemäärästä.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Verkko-opetus (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Verkko-opiskelu, ohjaustapaamiset, lopputentti.

Opetus