MATS3270 Henkivakuutusmatematiikka (10 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Matematiikan ja tilastotieteen laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Kuvaus

  • Deterministinen korkoteoria
  • Elinaika ja kuolevuus
  • Henkivakuutusten hinnoittelu
  • Vastuuvelan määrääminen
  • Monitilaiset mallit henkivakuutuksessa

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija hallitsee henkivakuutusmatematiikan perustiedot ja käsitteistön SHV-tutkinnon vaatimusten mukaisesti.

Esitietojen kuvaus

MATS260 Todennäköisyysteoria 1

Oppimateriaalit

  • Opetusmateriaali verkossa
  • Alvarez, L. ja Koskinen, L., Rahoituksen teoriaa ja sovelluksia aktuaareille. Vakuutusvalvontavirasto, 2007.
  • Dickson, D., Hardy, M. and Waters, H., Actuarial mathematics for life contingent risks, Cambridge University Press, 2009.
  • Gerber, H., Life Insurance Mathematics, third edition, Springer, 1997.
  • Pesonen, M., Soininen, P. ja Tuominen, T., Henkivakuutusmatematiikka, Finanssi- ja vakuutuskustannus Oy, 2014.

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Verkko-opiskelu, ohjaustapaamiset, lopputentti.
Arviointiperusteet:
Arvosana määräytyy lopputentin pistemäärän perusteella. Hyväksyttyyn suoritukseen on saatava vähintään puolet lopputentin maksimipistemäärästä.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Verkko-opetus (10 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus