ODKA2340 Dramaturgia ja käsikirjoittaminen (5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Opettajankoulutuslaitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

• Dramaturgiset mallit

• Dramaturginen ajattelu ja sen soveltaminen

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

• tunnistaa ja osaa soveltaa erilaisia dramaturgisia malleja

• osaa dramatisoida tai käsikirjoittaa esitettävän teoksen valitsemalleen välineelle

• ymmärtää dramaturgian merkityksen opettamisessa, oppimisessa ja muissa yhteiskunnallisissa

ilmiöissä

Lisätietoja

Tämän opintojakson voivat suorittaa vain erillisen haun kautta opiskelijoiksi hyväksytyt.

Esitietojen kuvaus

Draamakasvatuksen perusopinnot sekä erillinen haku ja valinta.

Oppimateriaalit

Seuraava kirjallisuus soveltuvin osin ja opetusohjelmassa mainittu muu oppimateriaali.

Kirjallisuus

  • Heinonen, T. ym. 2012. Aristoteleen runousoppi. Opas aloittelijoille ja edistyneille. Helsinki: Teos.
  • Lehmann, H. 2009. Draaman jälkeinen teatteri. Helsinki: Like.
  • Nikkinen, A. & Vacklin, A. 2012. Television runousoppia. Toisenlainen katse tv-ohjelmiin. Helsinki: Like.
  • Numminen, K., Kilpi, M. & Hyrkkänen, M. 2018. Dramaturgiakirja: Kaikki järjestyy aina. Helsinki: Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu.
  • Reitala, H. & Heinonen, T. 2003. Dramaturgioita. Helsinki: Palmenia.
  • Salminen, P. & Snicker, E. (toim.) 2012. Jumalainen näytelmä. Dramaturgisia työkaluja. Helsinki: Like.
  • Szatkowski, J. 2019. A Theory of Dramaturgy. London: Routledge.
  • Vacklin, A., Rosenvall, J. & Nikkinen, A. 2015. Käsikirjoittamisen taito. Helsinki: Like.

Suoritustavat

Nämä suoritustavat koskevat Jyväskylän yliopiston tutkinto-opiskelijoita. Muita vaihtoehtoja:

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Osallistuminen opetukseen aktiivisesti ja rakentavassa vuorovaikutuksessa, tehtävien suorittaminen hyväksytysti, oppimispäiväkirjan kirjoittaminen, itsearviointi ja/tai vertaisarviointi.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Reaaliaikainen lähiopetus (1 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta
x

Oppimistehtävä (4 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta