OLUM1030 Entä jos ei suju? – Lukemisen ja kirjoittamisen valmiudet ja vaikeudet (5 op)

Ilmoittaudu opintoihin