STOA2005 Asiakastyön taidot sosiaalityössä (5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos
Järjestävä organisaatio:
Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos, Avoin yliopisto
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Avainteksti

Sosiaalityön aineopintojen pakollinen jakso. Vain opinto-oikeuden saaneille.

Kuvaus

Opiskelija tutustuu sosiaalityön ajankohtaisiin menetelmäkeskusteluihin, käytetyimpiin työmenetelmiin, niiden teoreettisiin perusteisiin ja soveltamiseen. Opiskelija perehtyy ammatilliseen vuorovaikutukseen osana sosiaalityön asiakastyötä. Opintojaksolla opiskelija perehtyy ja harjoittelee sosiaalityössä tarvittavia asiakastyön taitoja ja ammatillisia käytäntöjä.

Osaamistavoitteet

Suoritettuaan opintojakson opiskelija tuntee sosiaalityön menetelmien teoriapohjaa ja keskeisiä työmenetelmiä. Opiskelija hallitsee sosiaalityön ammatillisten vuorovaikutustaitojen perusasiat ja pystyy hyödyntämään työmenetelmiä ja vuorovaikutustaitoja sosiaalityöntekijän tehtävissä sosiaalityön eettiset lähtökohdat huomioiden.

Esitietojen kuvaus

Edellytetään, että STOP1006 Sosiaalityön käytännöt I on suoritettu

Suositellut esitiedot

Oppimateriaalit

Suoritusvaatimuksiin sisältyvä kirjallisuus ja mahdollinen muu materiaali, joka ilmoitetaan erikseen.

Kirjallisuus

  • Trevithick, Pamela (2011/2012): Social Work Skills and Knowledge: a practice handbook. McGraw-Hill Education, 3rd ed. (ISBN 978-0-33-523807-1 nidottu ISBN 0-33-523807-6 nidottu ISBN 9780335240623 verkko)
  • Hohman, Melinda (2012): Motivational Interviewing in Social Work Practice. Guilford Press. Myös vuoden 2015 painos käy. (ISBN 1-60918-969-8 hardcover ISBN 978-1-60918-969-3 hardcover ISBN 978-1-4625-2369-6 nidottu ISBN 9781609189709 verkko)
  • Payne, Malcolm (2020): How to Use Social Work Theory in Practice. An Essential Guide. Policy Press, Bristol University Press. (ISBN: 978-1447343776)

Suoritustavat

Nämä suoritustavat koskevat Jyväskylän yliopiston tutkinto-opiskelijoita. Muita vaihtoehtoja:

Tapa 1

Kuvaus:
Kontaktiopetus ja kirjalliset tehtävät.
Arviointiperusteet:
Kontaktiopetuksen ja kirjallisten tehtävien hyväksytty suorittaminen.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus