STOA2007 Lapsi- ja perhesosiaalityön perusteet (5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos
Järjestävä organisaatio:
Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos, Avoin yliopisto
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Avainteksti

Sosiaalityön aineopintojen pakollinen jakso. Vain opinto-oikeuden saaneille.

Kuvaus

Lapsi- ja perhesosiaalityöhön perehdytään lasten oikeuksien ja osallisuuden, perheen ja vanhemmuuden sekä taustalla olevien sosiaalisten ongelmien näkökulmista. Ne tarjoavat lähtökohdan lastensuojelun eettiseen ja ammatilliseen pohdintaan. Jaksolla tutustutaan lastensuojeluun ja perheiden tukemiseen ajankohtaisen tutkimustiedon pohjalta.

Osaamistavoitteet

Opintojakson jälkeen opiskelijalla on perustiedot lapsi- ja perhesosiaalityön toimintaperiaatteista sekä lastensuojelua ohjaavista käsitteistä ja teorioista. Opiskelija tuntee lastensuojelun asiakasprosessin sekä hahmottaa lasten ja vanhempien aseman asiakkaina lastensuojelussa ja sosiaalihuollossa. Opiskelija tunnistaa lastensuojelutyöhön liittyviä eettisiä haasteita ja kykenee reflektoimaan niitä. Opiskelijalla on perusvalmiudet lasten ja vanhempien kohtaamiseen, oman asiantuntijuutensa arvioimiseen ja kehittämiseen. Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on valmius tarkastella kriittisesti asiakkaan ja työntekijän asemaa palvelujärjestelmässä.

Oppimateriaalit

Suoritusvaatimuksiin sisältyvä kirjallisuus ja mahdollinen muu materiaali, joka ilmoitetaan erikseen

Kirjallisuus

  • Enroos, Rosi, Tarja Heino & Tarja Pösö (toim.) (2016): Huostaanotto. Lastensuojelun vaativin tehtävä. Vastapaino. (ISBN 978-951-768-566-5 nidottu ISBN 9789517686143 verkossa)
  • Lonne, Bob, Maria Harries, Brid Featherstone & Mel Gray (2016): Working Ethically in Child Protection. (ISBN 978-0-415-72933-8 sidottu ISBN 978-0-415-72934-5 nidottu) Kustantaja (Routledge) ja e-kirjan ISBN (9781315851020)

Suoritustavat

Nämä suoritustavat koskevat Jyväskylän yliopiston tutkinto-opiskelijoita. Muita vaihtoehtoja:

Tapa 1

Kuvaus:
Kontaktiopetus ja kirjallinen tehtävä
Arviointiperusteet:
Kontaktiopetuksen ja kirjallisen tehtävän hyväksytty suorittaminen.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus