TAIP1104 Länsimaisen taiteen historia (5 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Kuvaus

-

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
 • hallitsee perustiedot länsimaiden kuvataiteen ja arkkitehtuurin keskeisistä ilmiöistä,
 • jäsentää taiteen historian kronologiset kehityskulut,
 • hallitsee tyylihistorian perusteet ja tunnistaa keskeiset periodit,
 • tuntee taidehistorian keskeiset teokset ja taiteilijat, sekä
 • ymmärtää ja osaa käyttää taidehistorian terminologiaa.

Lisätietoja

Tutustutaan länsimaiden kuvataiteen ja arkkitehtuurin historian jatkumoon sekä sen tärkeimpiin ilmiöihin, taiteilijoihin ja teoksiin varhaisista korkeakulttuureista tähän päivään.

Oppimateriaalit

Suoritettaessa kirjatenttinä luetaan:

 • Salmela, Ulla (1997). Taidehistorian sanasto (sähköisenä Moodlessa)

sekä

 • Adams, Laurie Schneider (2008). A history of Western art (Rev. 4th ed.). Boston: McGraw-Hill. TAI
 • Honour, Hugh & Fleming, John (1997 tai uudemmat painokset). Maailman taiteen historia (Uud. laitos.). Helsingissä: Otava. Luetaan vain länsimaisen taiteen osuudet 

Kirjallisuus

 • Honour, Hugh & Fleming, John: Maailman taiteen historia (Uud. laitos.). Helsingissä: Otava 1997.
 • Adams, Laurie Schneider: A history of Western art. Boston: McGraw-Hill 2008. (Rev. 4th ed.)
 • Salmela, Ulla: Taidehistorian sanasto, JYX http://urn.fi/URN:ISBN:951-34-0991-0
 • http://urn.fi/URN:ISBN:951-34-0991-0

Suoritustavat

Nämä suoritustavat koskevat Jyväskylän yliopiston tutkinto-opiskelijoita. Muita vaihtoehtoja:

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Aktiivinen osallistuminen ja annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti.
Opetusajankohta:
Periodi 1, Periodi 2
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Kuvaus:
Kirjatenttiin luetaan Salmela: Taidehistorian sanasto sekä toinen seuraavista: Adams: A History of Western Art tai Honour & Fleming: Maailman taiteen historia (länsimaista taidetta käsittelevät osuudet).
Arviointiperusteet:
Annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti.
Opetusajankohta:
Periodi 1, Periodi 2, Periodi 3, Periodi 4, Periodi 5
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus

x

Tentti (5 op)

Tyyppi:
Tentti
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Oppimateriaalit:

Tenttiin luetaan:

 • Salmela, Ulla (1997). Taidehistorian sanasto (sähköisenä Moodlessa) 
sekä
 • Adams, Laurie Schneider (2008). A history of Western art (Rev. 4th ed.). Boston: McGraw-Hill. TAI
 • Honour, Hugh & Fleming, John (1997 tai uudemmat painokset). Maailman taiteen historia (Uud. laitos.). Helsingissä: Otava. Luetaan vain länsimaisen taiteen osuudet 

Opetus