TGEA1006 Käytännön harjoittelu tai työkokemus (4 op)

Ilmoittaudu opintoihin