TGEA1011 Katsaus palvelujärjestelmiin ja eettisiin kysymyksiin (5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2019-2020, 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Avainteksti

Avoin yliopisto

Kuvaus

Nykytilan kuvaus palvelujärjestelmistä, toimintaa ohjaava lainsäädäntö. Kokonaisvastuu iäkkäästä ihmisestä ja monialaisuus. Sujuvat ja tarkoituksenmukaiset hoitoketjut iäkkään terveyttä ja hyvinvointia tukemassa. Eettiset kysymykset.

Osaamistavoitteet

Opiskelijalla on käsitys suomalaisen yhteiskunnan vanhuspalvelujärjestelmästä, sen kehittämisestä ja johtamisesta sekä niihin liittyvistä eettisistä kysymyksistä sekä toimintaa säätelevistä laeista ja säädöksistä.

Lisätietoja

UEF:in vastuujakso. UEF koodi: 55134002. Tehtävät ja keskustelut verkkoympäristössä.

Oppimateriaalit

  • Luennot
  • Ajankohtaiset artikkelit ja verkkosivut

Ilmoitetaan opintojakson alkaessa.

Suoritustavat

Nämä suoritustavat koskevat Jyväskylän yliopiston tutkinto-opiskelijoita. Muita vaihtoehtoja:
Ei suoritustapoja