TIEP2000 Tekoälyn perusteita ja sovelluksia (2 op)

Ilmoittaudu opintoihin