TIES4450 Tiedonlouhinta ja koneoppiminen (5 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi
Vastuuorganisaatio:
Informaatioteknologian tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Avainteksti

Introduces the main machine learning / data mining methods and algorithms; knowledge of the basic concepts related to the overall knowledge discovery process.

Kuvaus

Kurssilla perehdytään suurten ja epätäydellisten datamassojen analyysi- eli tiedonlouhintamenetelmiin. Kurssin aluksi käydään läpi peruskäsitteet, määritelmät ja tiedonlouhinta-menetelmien kehittämiseen ja soveltamiseen liittyviä haasteita. Perehdytään tietämyksen etsintä (KDD) prosessin eri vaiheisiin sekä niissä sovellettaviin menetelmiin. Käydään läpi eri tyyppisissä tiedonlouhintaongelmissa käytettäviä menetelmiä. Tutustaan menetelmien soveltamiseen käytännön aineistoissa. Harjoitukset ja projektityö tapahtuvat Matlab-ohjelmistoa käyttäen.

Osaamistavoitteet

Understanding of the main machine learning / data mining methods and algorithms; knowledge of the basic concepts related to the overall knowledge discovery process

Esitietojen kuvaus

Ohjelmointi 2 ja Algoritmit 2. Matematiikan perusopinnot suositeltavia.

Oppimateriaalit

M. J. Zaki and W. Meira Jr.: “Data Mining and Analysis – Fundamental Concepts and Algorithms”, Cambridge University Press, 2014

Hand, Manilla and Smyth: “Principles of Data Mining”, MIT Press
Hastie, Tibshirani and Friedman: “The Elements of Statistical Learning”, Springer, 2017

Principles of Data Mining, D. Hand, H. Mannila, and P. Smyth, MIT Press, 2001. P-N.

Tan, M. Steinbach, V. Kumar, Introduction to Data Mining, Addison Wesley, 2005. J. Han and M. Kamber, Data Mining: Concepts and Techniques, Morgan Kaufmann, 2006. Wang, X.

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Arviointiperusteet:
Tentti
Suorituskieli:
englanti, suomi
Työskentelytavat:
Tentti, demot ja projektityö

Opetus