TTIA1002 Terveyskäyttäytymisen muutosinterventioiden suunnittelu (6 op)

Ilmoittaudu opintoihin

Tutustu suoritustapoihin ja ilmoittaudu niistä yhteen: