VIJP1001 Johdatus viestinnän ja journalismin tutkimukseen (5 op)

Ilmoittaudu opintoihin

Tutustu suoritustapoihin ja ilmoittaudu niistä yhteen: