VIJP1002 Organisaatioviestintä (5 op)

Ilmoittaudu opintoihin

Tutustu jaksototeutuksiin ja ilmoittaudu niistä yhteen: