VIJP1003 Mediamaiseman murrokset (5 op)

Ilmoittaudu opintoihin

HUOM! Opintojakson suoritustapana on avoimessa yliopistossa verkkotentti ja verkkotenttiin tulee lukea kolme teosta, jotka täsmennetään Moodlessa. Opintojakson kuvaustekstissä viitataan taas tiedekunnan puolella käytössä olevaan oppimistehtävä-suoritustapaan ja sitä koskevaan kirjallisuuteen.

Tutustu suoritustapoihin ja ilmoittaudu niistä yhteen: