VIJP1003 Mediamaiseman murrokset (5 op)

Ilmoittaudu opintoihin

Tutustu suoritustapoihin ja ilmoittaudu niistä yhteen:

HUOM! Opintojakson suoritustapana on avoimessa yliopistossa verkkotentti ja verkkotenttiin tulee lukea kolme teosta, jotka täsmennetään Moodlessa. Opintojakson kuvaustekstissä viitataan taas tiedekunnan puolella käytössä olevaan oppimistehtävä-suoritustapaan ja sitä koskevaan kirjallisuuteen.