VIJP1004 Viestintä ja vaikuttaminen (5 op)

Ilmoittaudu opintoihin