VIJP1005 Viestinnän ja journalismin etiikka ja normit (5 op)

Ilmoittaudu opintoihin