VTEA1007 Urheilulajikohtainen käytännön harjoittelu (2 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Kuvaus

Sisältö

Opiskelija perehtyy urheiluvalmennukseen tietyssä lajissa tietylle kohderyhmälle. Opiskelija soveltaa aiemmilla opintojaksoilla oppimiansa tietoja ja taitoja ohjatusti urheiluvalmennuksen käytännön työssä.

  • Ohjattu urheiluvalmennusharjoittelu urheiluseuroissa

Suoritustavat

  • Seminaari (10 t)

  • Käytännön harjoittelujen suorittaminen ja raportointi

  • Näyttökokeiden suorittaminen

Arviointiperusteet

Käytännön harjoittelun raportointi ja esittäminen seminaarissa (100%)

Osaamistavoitteet

Opintojaksolta valmistuttuaan opiskelija…

  • osaa suunnitella ja toteuttaa valmennusta huomioiden tietyn urheilulajien erityisvaatimukset

  • osaa arvioida ja analysoida urheilulajin valmennustoimintaa perustuen liikuntabiologian alan kirjallisuuteen ja tieteelliseen tutkimukseen

  • osaa soveltaa teoreettista tietoa käytännön ongelmatilanteiden ratkaisussa

  • osaa toimia lajivalmennuksessa työyhteisön jäsenenä

  • osaa valmentaa tietyn urheilulajin urheilijoita

Lisätietoja

3. kevätlukukausi

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Aktiivinen osallistuminen seminaareihin ja harjoittelu 40 h.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (2 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi

Opetus