VTEP1000 Eri ominaisuuksien testaaminen ja harjoittaminen (7 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Avainteksti

Opiskelija syventää tietämystä fyysisen kunnon harjoittamisen eri osa-alueista ja urheiluvalmennuksen kokonaisuudesta.

Kuvaus

Sisältö

  • Pitkäaikaisen fyysistä suorituskykyä kehittävän harjoitteluohjelman laadinta, toteutus ja seuranta

  • Palautteen anto testituloksista

  • Valmennusosaamisen osoittaminen näyttökokeissa 

Suoritustavat

  • Seminaari (20 t)

  • Itsenäinen harjoittelu, harjoitteluraporttien laadinta ja esittäminen seminaarissa

  • Näyttökokeiden suorittaminen

Arviointikohteet

Harjoitteluraportit ja niiden esittäminen (50%) ja näyttökokeiden suorittamine ja raportointi (50%)

Osaamistavoitteet

Opintojaksolta valmistuttuaan opiskelija…

  • osaa laatia erikestoisille aikaväleille tarkoitettuja valmennussuunnitelmia ja perustella valinnat tutkimusnäyttöön perustuen

  • osaa arvioida harjoittelun yksilöllisiä vaikutuksia elimistön toimintaan

  • osaa laatia yksilöllisen harjoitteluohjelman testitulosten ja lajin vaatimusten perusteella sekä seurata ja arvioida harjoittelun vaikuttavuutta

  • osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida tavoitteiden mukaisia yksilöllisiä harjoituksia yhteistyössä muiden valmennusammattilaisten kanssa

Lisätietoja

3. syyslukukausi

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Harjoitteluraportit ja niiden esittäminen (50%) ja näyttökokeiden suorittaminen ja raportointi (50%)
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (7 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus