VTEP1001 Fyysisten ominaisuuksien harjoittamisen perusteet (3 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Avainteksti

Opiskelija perehtyy käytännössä fyysisen kunnon ja suorituskyvyn harjoittamisen perusteisiin.

Kuvaus

Sisältö

  • Voiman, kestävyyden, nopeuden ja liikkuvuuden harjoittaminen
  • Harjoitteluohjelman laatiminen ja esittäminen seminaarissa

Suoritustavat

  • Seminaari ja seminaarityön laatiminen ja esittäminen (10 t)
  • Harjoitukset (32 t)

Arviointiperusteet

Seminaarityön laatiminen ja esittäminen (50%) ja kurssimateriaalin tenttiminen (50%)

Osaamistavoitteet

Opintojaksolta valmistuttuaan opiskelija…
  • osaa laatia valmennussuunnitelmia eri fyysisten ominaisuuksien harjoittamiseksi ja
  • perustella valinnat tutkimusnäyttöön perustuen
  • osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida tavoitteiden mukaisia yksilöllisiä harjoituksia
  • osaa ohjata harjoittelua yksilöllisesti

Lisätietoja

3. syyslukukausi

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (2 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta
x

Tentti (1 op)

Tyyppi:
Tentti
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta