VTEP1004 Urheiluvalmentajana kasvaminen ja kehittyminen I (3 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Avainteksti

Tavoitteena on lisätä opiskelijan ymmärrystä urheiluvalmentajan työstä ja työympäristöstä ja siihen olennaisesti vaikuttavista tekijöistä

Kuvaus

Sisältö

  • Urheiluvalmentajan tutkiva, kriittinen ja tieteellinen ote
  • Urheiluvalmentajan rooli verkostoituneena asiantuntijana työyhteisössä tai urheiluorganisaatiossa
  • Opiskelija suunnittelee omassa työyhteisössään tai urheiluorganisaatiossa urheiluun ja urheiluvalmennuksen kehittämiseen liittyvän pienimuotoisen tehtävän tai hankkeen.
  • Luennoilla, ryhmäohjauksessa ja lukupiireissä käsiteltävät urheiluvalmentajan työhön ja tehtäviin liittyvät aiheet

Suoritustavat

  • Aktiivinen osallistuminen ryhmäohjaukseen (18 tuntia)

  • Tehtävien tekeminen itsenäisesti ja ryhmätyöskentelynä

  • Oppimispäiväkirjojen ja lukupiiriraporttien kirjoittaminen ja esittäminen

  • Valmentajan portfolion valmistelu

Arviointiperusteet

Tehtävien, oppimispäiväkirjojen, lukupiiriraporttien ja portfolion kirjoittaminen ja esittäminen

Osaamistavoitteet

Opintojaksolta valmistuttuaan opiskelija…

  • tunnistaa omaan työhönsä ja työoloihin keskeisesti vaikuttavia tekijöitä ja vuorovaikutussuhteita

  • ymmärtää tieteellisen tiedon ja kokemuksellisen tiedon merkitys urheiluvalmentajan työssä ymmärtää oman työn reflektoinnin merkitys käytännön työssä ja työn kehittämisessä

Lisätietoja

1. - 3. vuosikurssit

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Urheiluvalmentaja erillisvalinta vuosikurssit 1. 2. ja 3. ; urheiluvalmennuksen moduuli vuosikurssi 2. tai 3.
Arviointiperusteet:
Aktiivinen osallistuminen ryhmäohjaukseen (32 tuntia)
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (3 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi

Opetus