VTEP1012 Urheilujohtamisen käytännön harjoittelu (4 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Avainteksti

Opiskelija perehtyy käytännössä urheiluvalmennuksen johtamiseen

Kuvaus

Sisältö

  • Ohjattu harjoittelu urheilun organisaatioissa

  • Asiantuntijaluennot

Suoritustavat

  • Seminaari (10 t)

  • Käytännön harjoittelujen suorittaminen ja raportointi

Arviointiperusteet

Käytännön harjoittelun raportointi ja esittäminen seminaarissa (100%) ja hyväksytty luentopäiväkirja

Osaamistavoitteet

Opintojaksolta valmistuttuaan opiskelija…

  • tietää eettisen ja vastuullisen johtamisen periaatteet urheiluorganisaatioissa

  • tietää urheilun toimialana ja organisaatioiden toimintaympäristönä

  • tietää valmennuksen johtamisen periaatteet

Lisätietoja

2. syyslukukausi

Esitietojen kuvaus

Edeltävät kurssit

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Käytännön harjoittelun raportointi ja esittäminen seminaarissa 100% ja hyväksytty luentopäiväkirja.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (4 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus