VTES007 Pro gradu-seminaari II (3 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
englanti, suomi
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Kuvaus

Sisältö

Opinnäytetyön edistymisen raportointi ja valmiin työn esittäminen

Suoritustavat

Seminaari 40 tuntia.
Aktiivinen osallistuminen seminaariin. Valmiin opinnäytetyön esittäminen ja puolustaminen.

Osaamistavoitteet

Tukea pro gradu -tutkielman tekemistä. Opintojakson jälkeen opiskelija osaa:
• perustella tutkimusaineiston analyysissä käyttämiään menetelmiä
• esittää ja tulkita tutkimustuloksia kriittisesti ja loogisesti
• perustella ja puolustaa omia tutkimustuloksia ja johtopäätöksiä
• integroida tutkimuseettiset periaatteet opinnäytteeseensä

Lisätietoja

5. syys. ja kevätlukukausi

Esitietojen kuvaus

VTES003 Valmennus- ja testausopin tutkimusmetodiikka
VTES006 Pro gradu -seminaari I
LBIA029 Urheiluvalmennuksen ja testaamisen käytännön harjoittelu

Pakolliset esitiedot

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Aktiivinen osallistuminen seminaariin. Valmiin opinnäytetyön esittäminen ja puolustaminen.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (3 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
englanti, suomi
Ei julkaistua opetusta