VTES008 Pro gradu -tutkielma (30 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Kuvaus

Sisältö

Tutkimuksen eri vaiheiden suorittaminen. Tutkimusraportin laadinta. Tutkielman esittäminen ja sen puolustaminen seminaaritilaisuudessa

Suoritustavat

Itsenäisesti ohjattua työskentelyä.
Hyväksytty opinnäytetyö ja sen puolustaminen.

Osaamistavoitteet

Tavoitteena itsenäisesti toteutettu tieteellinen tutkimus urheilu-valmennuksesta tai testauksesta, jossa tiedepohjana on liikuntabiologia. Opintojakson jälkeen opiskelija osaa:
• toteuttaa laajan empiirisen tutkimuksen
• laatia laajan tieteellisen tutkielman
• noudattaa tutkimuseettisiä periaatteita

Lisätietoja

4. kevätlukukausi ja 5. vuosi

Esitietojen kuvaus

Valmennus- ja testausopin syventävät opinnot

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Hyväksytty opinnäytetyö ja sen puolustaminen.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (30 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi

Opetus