VTES400 Maturiteetti (maisterin tutkinto) (0 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
englanti, suomi, ruotsi
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Kuvaus

Sisältö

Kirjallinen kypsyysnäyte.

Suoritustavat

Itsenäinen työskentely. Maturiteetti suoritetaan tiedekunnan yleisenä tenttipäivänä.

Arviointiperusteet

Kypsyysnäyte tulee suorittaa hyväksytysti sisällön osalta, jot olet LitK.
Jos olet kandidaatti toiselta alalta, niin kypsyysnäyte tulee suorittaa hyväksytysti sekä sisällön että kielen osalta.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- on osoittanut suomen tai ruotsin kielen taitoa sekä perehtyneisyyttä pro gradu –tutkielman alaan

Lisätietoja

Maturiteetti suoritetaan siinä vaiheessa, kun pro gradu on valmis.

Esitietojen kuvaus

Pro gradu - työ on jätetty esitarkastukseen.

Oppimateriaalit

Opiskelijan Pro gradu - työ.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Kypsyysnäyte tulee suorittaa hyväksytysti sisällön osalta, jot olet LitK. Jos olet kandidaatti toiselta alalta, niin kypsyysnäyte tulee suorittaa hyväksytysti sekä sisällön että kielen osalta.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Tentti (0 op)

Tyyppi:
Tentti
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
englanti, suomi, ruotsi
Ei julkaistua opetusta