XRAX1008 Ranskalaisia kulttuuri-ilmiöitä (2–4 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
ranska
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Kuvaus

Kurssi antaa yleiskuvan ranskalaisesta yhteiskunnasta, sen kulttuurista ja taide-elämästä sekä poliittisesta ja sosiaalisesta historiasta. Kurssilla kehitetään työelämässä välttämätöntä ranskalaisen kulttuurin tuntemusta sekä kulttuuriviitteiden tunnistus- ja analyysikykyä.

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija

- kykenee huomioimaan, kuinka ranskalaiset tai ranskankieliset kulttuuri-ilmiöt ilmenevät esimerkiksi taiteessa, elokuvissa, musiikissa, kirjallisuudessa, asiateksteissä ja mediassa.

- pystyy analysoimaan kulttuuri-ilmiöiden vaikutusta yhteiskuntaan ja yhteiskunnan vaikutusta kulttuuri-ilmiöiden syntyyn.

Esitietojen kuvaus

Itsenäisen kielenkäyttäjän kielitaito (B1), esim. ranskan valmennuskurssin suorittaminen.

Suositellut esitiedot

Oppimateriaalit

Opettajan laatima materiaali

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen ja hyväksytysti suoritetut oppimistehtävät.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (2–4 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Arviointiperusteet:
Osa suullisista ja kirjallisista kurssitehtävistä arvioidaan
Suorituskieli:
ranska
Työskentelytavat:

Halutessaan opiskelija voi suorittaa kurssin 3-4 opintopisteen arvoisena tekemällä lisätehtäviä, jotka sovitaan opettajan kanssa erikseen.

Oppimateriaalit:

Opettajan laatima materiaali

Ei julkaistua opetusta