XRAX1010 Kulttuurienvälinen viestintä (2–4 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
ranska
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Kuvaus

Sisältö luennoitsijan painotusten mukaan.

Osaamistavoitteet

Nopeasti kansainvälistyvä työ- ja opiskeluelämä edellyttää aktiivista ja joustavaa kieli- ja kulttuuriosaamista erilaisissa sosiokulttuurisissa konteksteissa.

Kurssin suoritettuaan opiskelijan odotetaan:
- ymmärtävän kulttuurienvälisen viestinnän ilmiöitä
- pystyvän toimimaan monikielisissä ryhmissä
- ymmärtävän ja arvostavan kielten ja kulttuurien monimuotoisuutta

Oppimateriaalit

Opettajan laatima materiaali

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Kurssitehtäviin pohjautuva arviointi
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (2–4 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Arviointiperusteet:
Opettajan painotusten mukaan
Suorituskieli:
ranska
Työskentelytavat:

Opettajan painotusten mukaan

Oppimateriaalit:

Opettajan laatima materiaali

Ei julkaistua opetusta