XSUX001 Suunnista Suomessa (2 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Kuvaus

Sisältö 

Itseopiskelukurssilla opiskelija tutustuu syvemmin johonkin suomalaiseen ilmiöön tai itseään kiinnostavaan omaan alaan liittyvään aiheeseen, josta tekee projektityön.

"Suunnista suomessa" -itseopiskeluprojektin tavoitteet, materiaali, ja tehtävät (https://kielikompassi.jyu.fi/suomi2/suunnista_suomessa/karttasivu.html). Kurssiin kuuluu vähintään kolme henkilökohtaista ohjaustapaamista ohjaajan kanssa kurssin aikana (kurssin alussa, puolivälissä ja lopussa).

Osaamistavoitteet

Itseopiskeluprojektin suoritettuaan opiskelija
- on tutustunut johonkin itseään kiinnostavaan ilmiöön, joka liittyy suomalaiseen kulttuuriin tai opiskelijan omaan oppiaineeseen
- osaa etsiä ja valita itselleen tarpeellista tietoa eri lähteistä
- osaa tehdä lyhyen haastattelun valitsemastaan aiheesta
- tuntee puhe-esityksen konventiot ja osaa pitää yleistajuisen puhe-esityksen valitsemastaan ilmiöstä (projektityön esittely)
- osaa kirjoittaa lyhyen raportoivan tekstin itselle tutusta aiheesta (projektityö)
- tietää ja on harjoitellut erilaisia itsenäisiä opiskelutapoja ja -taitoja (mm. projektityön vaiheet).

Lisätietoja

Ennen ilmoittautumista on oltava yhteydessä kurssin vastuuopettajaan.

Esitietojen kuvaus

Vähintään noin 140 tunnin suomen kielen opiskelun jälkeen.

LÄHTÖTASO: vähintään A2

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Projektityön tekeminen ohjeiden mukaisesti ja sovitussa ajassa sekä ohjaustapaamisíin osallistuminen.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Itsenäinen työskentely (2 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta