YFIP1002 Valtio ja yhteiskunta (5 op)

Ilmoittaudu opintoihin

Tutustu suoritustapoihin ja ilmoittaudu niistä yhteen: