YJOA2130 Johdon ja henkilöstön kehittäminen (6 op)

Ilmoittaudu opintoihin

Tutustu jaksototeutuksiin ja ilmoittaudu niistä yhteen: