YJOA2170 Henkilöstöjohtamisen perusteet (6 op)

Ilmoittaudu opintoihin

Tutustu suoritustapoihin ja ilmoittaudu niistä yhteen: