YLAA3150 Taloushallinnon tietojärjestelmät käytännössä (6 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Kuvaus

Taloushallinnon ohjelmistojen ja taulukkolaskentaohjelmiston käyttö, kirjanpito ja tilinpäätöksen laatiminen

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
-tehdä tilinavauksen, perusluonteisia kirjauksia ja tilinpäätöksen kirjanpito-ohjelmaa käyttäen
-hyödyntää taulukkolaskentaohjelmaa laskentatoimen tehtävissä


Metataidot: informaatioteknologiaosaaminen, ongelmanratkaisu, itsereflektio

Pakolliset esitiedot

Oppimateriaalit

-Luennoilla jaettava materiaali
-Kirjanpitolaki ja -asetus
-Asetus pien- ja mikroyrityksen tilinpäätöksessä esitettävistä tiedoista
-Kirjanpitolautakunnan yleisohje arvonlisäveron kirjaamisesta

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Kirjanpito-, Excel- ja SAP-harjoitukset. Oppimispäiväkirja.
Opetusajankohta:
Periodi 4
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen harjoituksiin (6 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Arviointiperusteet:
Opintojaksolla vaaditut hyväksytyt suoritukset. Arviointiperusteet tarkennetaan vuosittaisessa opetusohjelmassa.
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Kirjanpito-, Excel- ja SAP-harjoitukset. Oppimispäiväkirja.

Opetus