YTTP1120 Markkinoinnin perusteet (5 op)

Ilmoittaudu opintoihin

Tutustu suoritustapoihin ja ilmoittaudu niistä yhteen: