YTTP1130 Laskentatoimen perusteet (5 op)

Ilmoittaudu opintoihin

Tutustu suoritustapoihin ja ilmoittaudu niistä yhteen: