Liikuntabiologian tohtoriohjelma

Tutkintonimike:
Liikuntatieteiden tohtori, Filosofian tohtori
Tutkinto-ohjelman tyyppi:
Tohtoriohjelma
Laajuus:
0 op
Suorituskieli:
englanti, suomi
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Järjestävä organisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Kuvaus

Liikuntabiologian tohtoriohjelma
- liikuntatieteiden tohtorin tutkinto tai
- filosofian tohtorin (liikuntatieteet) tutkinto.

Liikuntabiologian tohtoriohjelman opintosuuntia ovat:
- biomekaniikka

- liikuntafysiologia

- valmennus- ja testausoppi

Tohtorin tutkintoon sisältyy väitöskirja ja 40-60 op muita jatko-opintoja.

Filosofian tohtorin (liikuntatieteet) tutkinto on liikuntatieteellisessä tiedekunnassa suoritettava tutkinto niille, joille jatko-opintoja edeltävä maisterin tutkinto on joltain muulta kuin liikunta- tai terveystieteiden koulutusalalta.

Osaamistavoitteet

Tohtorikoulutuksen tavoitteena on, että opiskelija
1) perehtyy syvällisesti omaan tutkimusalaansa ja sen yhteiskunnalliseen merkitykseen sekä saavuttaa valmiudet tutkimusalansa piirissä itsenäisesti ja kriittisesti soveltaa tieteellisen tutkimuksen menetelmiä ja luoda uutta tieteellistä tietoa;

2) perehtyy hyvin oman alansa kehitykseen, perusongelmiin ja tutkimusmenetelmiin; sekä

3) saavuttaa sellaisen yleisen tieteenteorian ja tutkimusalaansa liittyvien muiden tieteenalojen tuntemuksen, joka mahdollistaa niiden kehityksen seuraamisen.

Rakenne

Valitse kaikki (40+ op)