Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto

Opiskelijatarinat

Tutustu opiskelijoidemme opiskelijatarinoihin, Jyväskylän yliopiston avoimelta yliopistolta.

Meillä voit opiskella monimuotoisesti, monissa eri oppiaineissa ja elämäntilanteissa - monimuotoisia ovat siis opiskelijatarinammekin! Lue opiskelijoidemme kokemuksia opiskelusta ja elämästä.


Uutta osaamista työelämään
(psykologia, Elina)

Julkaistu: Marraskuu 2017

Elina

Tämä opiskelijatarina liittyy kokonaisuuksiin: psykologia, osaamista työelämään

Opintoni alkoivat melko pian sen jälkeen, kun pomoni vinkkasi Jyväskylän avoimen monista etäopiskelumahdollisuuksista. Teen töitä opinto-ohjaajana maahanmuuttajien parissa. Työn myötä minussa on herännyt tarve ymmärtää yksilön toimintaa ja erilaisia psykologisia prosesseja syvemmin. Minulla olikin selkeä suunnitelma: Jyväskylä ja psykologian perusopinnot. Ne löydettyäni ilmoittauduin heti. Se kävi helposti. 

Käytännön asiat avoimessa toimivat alusta alkaen hyvin. Käyttäjätunnusten hankkiminen vaati kärsivällisyyttä, mutta niillä aukeavat verkko-oppimisalustat olivat helppoja käyttää. Lisäksi pyydettäessä sai aina apua. En pelännyt aloittaessani opintojen työmäärää, sillä minulla oli jo yksi maisterin tutkinto takana. Toimiva opiskelutekniikka oli siis jo hanskassa. Opiskelu oli kuitenkin tällä kertaa hieman erilaista, sillä keräsin uutta tietoa ja syvyyttä olemassa olevaan työhöni.

Etäopiskelua monipuolisesti

Suoritin koko opinnot netissä. Etäopiskelusta huolimatta suoritustavat olivat monipuolisia. 

Suoritin koko opinnot netissä ja oli ilo huomata, kuinka helposti se sujui! On hienoa, että tällainen mahdollisuus on tarjolla. Etäopiskelusta huolimatta suoritustavat olivat monipuolisia: pelkkien kirjatenttien sijaan sain tehdä myös verkkokursseja, vertaisarviointia ja jopa pieniä videoita. Opiskeluun kuului myös vuorovaikutusta. Tykkään käydä keskustelua muiden kanssa, joten oli mukavaa, että se onnistui myös verkossa. Olisin voinut käydä keskustelua muiden opiskelijoiden kanssa vielä enemmänkin!

Etäopiskelijana minulle suurin haaste oli kirjojen saatavuus. Oikeiden kirjojen löytäminen oli välillä hankalaa ja varmuus käytettävästä kirjasta saattoi tulla vasta myöhemmin. E-kirjoja ei myöskään aina ollut saatavilla. Itse opiskelin paljon juuri E-kirjojen avulla ja lainasin kirjoja Helsingin yliopiston kirjastosta ja kavereilta. Yhden kirjan ostin itse.

Opinnoilla tauko hektiseen arkeen

Koen, että sain psykologian perusopintojen myötä uutta ammatillista osaamista, jota lähdin hakemaankin. Erityisen hyödyllistä työni kannalta oli motivaatiopsykologiaan ja posttraumaattiseen stressiin tutustuminen. Neuropsykologia taas kiinnosti, koska en tiennyt siitä paljoa ennen opintoja. Mielestäni opiskelusta on myös paljon muuta kuin sisällöllistä hyötyä. On hyvä ottaa vähän etäisyyttä omaan hektiseen arkeen ja palata niiden asioiden ääreen, joista työssä on todella kyse. Siten muistaa jälleen, mikä on tärkeää ja toisaalta taas löytää uusia näkökulmia työhön.  Psykologian antama ymmärrys ihmisten toiminnasta on ollut hyödyksi myös muilla elämänalueilla. Se antaa ymmärrystä itsestä ja ympärillä olevista ihmisistä.

Näiden kokemusten perusteella voisin ilman muuta opiskella uudestaan! En osaa vielä sanoa ovatko suuntana psykologian aineopinnot vai jotakin aivan muuta. Uskon kuitenkin tulevani opiskelemaan lisää. 


Omaa opintosuuntaa etsimässä 
(psykologia, Emma)

Julkaistu: Lokakuu 2017

Emma2

Tämä opiskelijatarina liittyy kokonaisuuksiin: psykologia, tavoitteena tutkinto

Tarina on päivitys Emman aiempaan opiskelijatarinaan, joka on julkaistu kesällä 2017.

Valmistuin ylioppilaaksi syksyllä 2015. Minusta tuntui luonnolliselta ratkaisulta käyttää välivuosi panostamalla täysillä yleisurheiluun ja aitajuoksuun, jossa tavoitteeni ovat kansainvälisessä menestymisessä. Toki olen tehnyt ohessa hieman töitä ja hakenut molempina keväinä 2016 ja 2017 korkeakouluihin. Nämä yhteishaut tein kuitenkin lähinnä ajatuksella päästä ”katselemaan pääsykokeita”. En ole vielä löytänyt alaa, jota haluaisin varmuudella opiskella ja jonka parissa tahtoisin tehdä töitä tulevaisuudessa.

Psykologia on aineena aina kiinnostanut minua. Lukiossa se oli reaaliaineista ehdoton suosikki, ja kirjoituksetkin kyseisestä aineesta sujuivat mukavasti. Alalle pääsy on kuitenkin todella haastavaa ja pääsykokeisiin lukeminen vie paljon aikaa. Nämä asiat huomioon ottaen jätin välistä ”turhan” panostamisen lukemiseen viime keväänä. Lisäksi olin myös epävarma siitä, onko psykologia ala, jolla haluan tulevaisuudessa työskennellä. Opintojen aloittaminen Jyväskylän avoimessa yliopistossa tarjosikin loistavan mahdollisuuden pohtia seuraavan vuoden ajan, miltä alan opinnot tuntuvat ja haluanko psykologiasta tutkinnon.

Joustavia opintoja omaan tahtiin

Kurssit voi suorittaa kotoa tai mistä käsin vaan ilman läsnäolovelvoitetta. Minun on siis helppoa yhdistää täyspainoinen harjoittelu opintoihin! 

Olin kuullut opinnoista avoimessa jo aikaisemmin pelkästään hyvää, mutta tänä syksynä vaihtoehto tuntui selkeästi omaan tilanteeseen sopivalta. Minulle oli erityisen iso plussa, että vastuu omasta tekemisestä ja aikatauluttamisesta on täysin itsellä ja kurssit voi suorittaa kotoa tai mistä käsin vaan ilman läsnäolovelvoitetta. Minun on siis helppoa yhdistää täyspainoinen harjoittelu opintoihin suorittamalla kursseja silloin, kun treeneiltä ja muulta urheiluun käytettävältä ajalta ehdin.  

Ensimmäinen askel opinnoissani oli HOPS- opintosuunnitelman tekeminen. Suunnitelmassa kertailtiin ensin aiempia opintokokemuksia sekä lisäksi pohdittiin, millainen olen opiskelijana ja oppijana. Sen jälkeen suunnitelmassa asetettiin tavoitteet ja aikataulu opiskelulle. Suunnitteluun annettiin yhtä vapaat kädet, kun kaikkeen muuhunkin tekemiseen. Itse halusin urheilun takia mahdollisimman väljän tahdin, joten minulla on tarkoituksena tehdä vuoden aikana psykologian perusopinnot, viisi kurssia. Aikaa tekemiselle suunnittelin olevan 1,5-2 kuukautta per kurssi.

Selkeät ohjeet ja apua haasteisiin

Tämän jälkeen pääsin opintojen kimppuun! Ohjeet aloittamiseen löytyivät helposti ja olivat selkeitä. Kaikki materiaalit, mukaan lukien E-kirjat, löytyivät tietokoneelta.  Kotoa ei siis tarvinnut liikkua kuin hankkimaan yliopiston kirjastotunnukset. Kirjallisuuden läpikäymisessä haasteita ovat tuoneet materiaalin osittainen englanninkielisyys ja pitkä tauko opinnoista. Olen huomannut, että tärkeintä on oman rytmin löytäminen tekemiseen. Niin aion tsempata myös haastavat osiot, joita varmasti nousee alussa esiin. Onneksi olen saanut selkeät ohjeet myös siitä, mistä kurssista on järkevintä aloittaa, jotta haasteet eivät alkuun tuntuisi liian suurilta. Ensimmäisen kurssin aihealue on myös ollut pitkälti sellaista, mikä on suhteellisen hyvin muistissa lukio-opinnoista.

Ennalta ohjeistetun aloituskurssin (tässä tapauksessa kehityspsykologia) jälkeen suoritusjärjestyksen saa itse suunnitella. Kahden kurssin kerrottiin ennalta olevan haastavampia, joten niiden jättäminen opintojen loppupäähän on mielestäni järkevää. Muuten ajattelin vasta ensimmäisen kurssin jälkeen päättää tarkemmin, mistä jatkan. On varmasti pitkälti myös aineesta kiinni, kannattaako sisällöt suorittaa tarkassa järjestyksessä, vai osittain vapaammin niin kuin psykologian kohdalla.

Jännitin ennen opintojen aloittamista lähinnä tietokoneen käyttöä ainoana opintovälineenä. Osaanko käyttää kaikkia tarvittavia ohjelmia ja etsiä kaiken tarvittavan materiaalin? Haasteita on tullutkin eteen. Ohjelmien käytössä oli alussa pientä takkuamista ja se on vaatinut jonkin verran opettelua. Onneksi avoimelta yliopistolta on saanut pyydettäessä hyvin apua. Nyt tuntuu jo, että ohjelmistot ovat hallinnassa ja voin siirtää keskittymisen itse opiskeluun.

Toivon, että opintoihin syttyy nyt kunnon innostus ja suunnitellussa tahdissa on helppo pysyä! Jossain vaiheessa täysin omavastuinen tekeminen voi varmasti myös haastaa, sillä kaikki motivaatio täytyy lähteä itsestä. Kukaan ei ole ”pakottamassa” mihinkään, eikä läsnäolo velvoitteita ole. Onneksi aihe on sen verran kiinnostava, että kaikki sujuu varmasti niin kuin pitääkin. Vuodesta tulee varmasti mielenkiintoinen!


Avoimen opinnoista apua pääsykokeisiin
(viestintä ja media, Aino)

Julkaistu: Lokakuu 2017

Tämä opiskelijatarina liittyy kokonaisuuksiin:  viestintä ja mediatavoitteena tutkinto 

 

Opintoja pääaineen tueksi (terveystieto, Rosa-Maria)

Julkaistu: Lokakuu 2017

Rosa-Maria

Tämä opiskelijatarina liittyy kokonaisuuksiin: terveystieteet, etä- ja verkko-opinnot

Valmistuin Jyväskylän yliopistosta luokanopettajaksi keväällä 2016. Opintojeni oheen valitsin avoimesta yliopistosta ensin terveystiedon perusopinnot ja ne suoritettuani myös aineopinnot. Koin terveystiedon opintojen täydentävän liikunnan aineopintojani, joita suoritin samoihin aikoihin yliopistolla. Suoritin yliopistossa myös viimeisiä maisteriopintojani, mikä tarkoitti, että lukujärjestys oli hyvin täysi ja opintopisteitä ropisi opiskelijatietojärjestelmään tiuhasti.

Haussa laajempi näkökulma tutkintoon

Terveystiedon sisällöt tukevat liikunnan opintoja, laajentavat kokonaiskuvaa terveyden ja hyvinvoinnin kentästä sekä lisäävät kognitiivisia taitoja. 

Liikunnan sivuaineopintoihin hyväksynnän jälkeen minulla oli jo selkeä suunnitelma: opiskelisin ensin terveystiedon perusopinnot ja jatkaisin sitten aineopintojen pariin. Koin hyötyväni tästä yhdistelmästä, sillä terveystiedon sisällöt tukevat liikunnan opintoja. Ne myös laajentavat kokonaiskuvaa terveyden ja hyvinvoinnin kentästä sekä lisäävät kognitiivisia taitoja. Terveystiedon opintoja suoritin parisen vuotta ja niiden sijoittaminen muun opiskelun oheen oli hyvin helppoa, sillä suoritin ne pääosin etäopiskellen. Niihin muutamiin lähiopetuksiinkin ehdin hyvin ja oikeastaan nautin niistä kaikista eniten. 

Opiskelut avoimessa vaativat suunnittelua, koska vastuu kursseista ja aikatauluista on itsellä. Opintokokonaisuuksien ja tehtävänantojen selkeys kuitenkin helpotti suorittamista. Yliopisto-opintoni toimivat myös hyvänä pohjana kurssien suorittamiselle, olihan noita esseitä, tenttejä ja opintopäiväkirjoja tullut vastaan jo useita.

Löydä ja kehitä osaamistasi

Opiskellessani avoimessa uskoin vakaasti päätyväni liikunnan ja terveystiedon opettajaksi. Pikkuhiljaa alkoi itää myös ajatus hakeutumisesta muualle hyvinvoinnin edistämisen pariin. Valmistumisen jälkeen olenkin tehnyt kaikenlaista ja päätynyt muun muassa työhyvinvoinnin edistämisen pariin MotiOne:lle.

Halu kehittyä lisää sai minut myös jatkamaan opintoja avoimessa. Seuraavaksi olen aloittamassa henkilöstöjohtamisen perusopintoja. Aina voi oppia jotain uutta, eikä milloinkaan ole liian myöhäistä opiskeluun. Saa nähdä, mitä kaikkia uusia ovia vielä aukeaa tietojen ja taitojen karttuessa! 

 

Osia tulevasta tutkinnosta valmiiksi työkokemusta kartuttaen (suomen kieli, kirjallisuus, Jani)

Julkaistu: Heinäkuu 2017

Tämä opiskelijatarina liittyy kokonaisuuksiin: suomen kieli, kirjallisuus, tavoitteena tutkinto

Tarina on päivitys Janin aiempaan opiskelijatarinaan, joka on julkaistu kesällä 2016.

Jäin vuonna 2016 ilman opiskelupaikkaa, sillä hain vain Jyväskylän yliopiston erityspedagogiikan koulutusohjelmaan avoimen väylän kautta. Erityispedagogiikan aineopintojeni valmistuminen venyi silloin niin, että en ehtinyt muihin hakukohteisiin tai en ainakaan ehtinyt niihin perehtymään. Jääminen ilman opiskelupaikkaa harmitti, mutta osoittautui myöhemmin kääntyvän edukseni. Jättäydyin suunnitelmani mukaan aiemmalta työuraltani pois viime vuoden elokuussa ja päätin tehdä alkavan lukuvuoden aikana mahdollisimman paljon opettajan sijaisuuksia, sillä minulla ei ollut aiempaa työkokemusta tulevaan työuraani erityisopettajana. Menneen lukuvuoden aikana olinkin miltei jokaisena koulupäivänä töissä ja sain arvokasta työkokemusta monipuolisesti. Uskon, että hankkimastani työkokemuksesta on hyötyä sekä opinnoissani että valmistumisen jälkeisessä työhaussa.

En tyytynyt menneen lukuvuoden aikana ainoastaan hankkimaan työkokemusta, vaan myös opiskelin Jyväskylän yliopiston avoimessa yliopistossa ahkerasti. Ilmoittauduin sekä suomen kielen että kirjallisuuden perusopintoihin, jotta saisin suunnittelemani sivuaineopinnot alkuun. Kirjallisuuden opinnoissa meneillään ovat jo aineopinnot ja suomen kielen perusopinnoista teen viimeisiä kursseja nyt kesäopintoina. Kaikkiaan suoritan vuoden aikana työn ohessa opiskellen noin 90 opintopistettä. Erityispedagogiikan pääaineesta valmistuttuani minulla on suomen kielen ja kirjallisuuden opintojen myötä kaksoispätevyys, joten voin hakeutua töihin joko erityisopettajaksi tai peruskoulun äidinkielen ja kirjallisuuden aineenopettajaksi tai S2-opettajaksi. Kaksoispätevyys edellyttää vielä suomen kielen aineopintojenkin suorittamista, jotka aion aloittaa ensi syksyn aikana avoimessa yliopistossa, vaikka sainkin keväällä 2017 Jyväskylän yliopistosta opiskelupaikan.

Opiskelupaikka aukesi avoimen väylän kautta

Tänä kesänä minulle tarjottiin opiskelupaikkaa useasta yliopistosta. Valitsin Jyväskylän yliopiston erityispedagogiikan koulutusohjelman, jonne tulin valituksi avoimen yliopiston väylän kautta.

Tänä kesänä opiskelijavalinnat menivät osaltani hyvin, ja minulle tarjottiin opiskelupaikkaa useasta yliopistosta. Valitsin Jyväskylän yliopiston erityispedagogiikan koulutusohjelman, jonne tulin valituksi avoimen yliopiston väylän kautta. Avoimessa yliopistossa ahkeroidut opinnot tuottivat nyt hedelmää. Jyväskylän yliopiston avoimessa yliopistossa suoritetut opinnot ovat vakuuttaneet minut, paitsi Jyväskylästä opiskelukaupunkina, niin myös siitä, että Jyväskylän yliopisto voi tarjota minulle parasta erityispedagogiikan opetusta.

On mukavaa ja jännittävääkin aloittaa syksyllä päätoimiset opinnot yliopistolla. Tarkoitukseni on jatkaa opiskelemista mahdollisimman ahkerasti ja ripeällä tahdilla. Siksi suunnittelen suorittavani vielä suomen kielen aineopinnot avoimessa yliopistossa, vaikka samanaikaisesti teen opintoja myös yliopistossa. Avoimen yliopiston opinnot työn ohessa suoritettuina ovatkin opettaneet tehokkaaseen ajankäyttöön opiskelussa. Myös elinikäisen oppimisen ymmärrykseni on laajentunut. Vaikka valmistumiseeni yliopistosta kuluu vielä ainakin pari vuotta, olen jo katsellut Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston opintotarjontaa mielenkiinnolla ja tulevaisuuttani opettajana pohtien. Tiedän, että voin halutessani suorittaa lisää aineenopettajan pätevyyksiä melko ripeästikin, jos opettajien työmarkkinatilanne sitä tulevaisuudessa edellyttää.

Vaikka yliopistossa opiskeleminen on erilaista kuin avoimessa yliopistossa opiskeleminen, niin uskon, että avoimen yliopiston opintojen vaatima oman opiskelun ohjaus auttaa minua myös yliopisto-opinnoissani. Tehokkaan ajankäytön lisäksi olen oppinut myös itsekuria, jotta opinnot edistyvät suunnitellusti eivätkä vapaa-ajan houkutukset vie täysin mennessään.

 

Välivuosi? Lähemmäs tutkintohaavetta avoimessa opiskellen (psykologia, Emma)

Julkaistu: Kesäkuu 2017

Tämä opiskelijatarina liittyy kokonaisuuksiin: psykologian perusopinnottavoitteena tutkintoopinnot yhteistyöoppilaitoksissa


Kun opiskelupaikka ei aukea ensiyrittämällä (kasvatustiede, JYU:n opiskelijalähettiläs Elina)

Julkaistu: Maaliskuu 2017

Tämä opiskelijatarina liittyy opintokokonaisuuteen: Kasvatustieteiden perusopinnot

Jyväskylän yliopiston Opiskelijalähettiläät -blogissa suomen kielen opiskelijalähettiläs Elina kirjoittaa kokemuksiaan avoimessa yliopistossa opiskelusta muun muassa näin:

"Avoimessa opiskelu mahdollistaa opiskelun esimerkiksi silloin, jos opiskelupaikka ei aukea ensiyrittämällä, mutta haluaa jo astua yliopistomaailmaan. Niin minä tein, koska halusin käyttää välivuoteni hyödyllisesti. Avoimessa opiskellut opinnot voi liittää osaksi yliopistotutkintoa, ja näin päästyäni virallisesti yliopiston kirjoille, sain hyväksilukea esimerkiksi osan kasvatustieteiden opinnoista ja liittää loputkin opinnot tutkintoni osaksi. Uskonpa, että avoimessa opiskeluni näytti myös hyvältä valintakokeisiin liittyvässä haastattelussa, jossa toin ilmi motivaationi opiskella esimerkiksi kertomalla jo opiskelleeni mm. kasvatustieteitä. Voipa olla, että avoimessa opiskelu auttaa myös valintakokeisiin lukemisessa seuraavalla kerralla."

Lue lisää Elinan kokemuksista:

Uuden työuran alkuun avoimessa (erityispedagogiikka, kasvatustiede, Jani)

Julkaistu: Heinäkuu 2016

Tämä opiskelijatarina liittyy kokonaisuuksiin: etä- ja verkko-opinnot, erityispedagogiikan perus- ja aineopinnot, kasvatustieteen perusopinnot

Olen opiskelemassa uuteen ammattiin ja hakeudun uudelle työuralle. Nykyisen työurani olen tehnyt erilaisissa myynti- ja esimiestehtävissä. Yhdeksänvuotiaan poikani syntymän jälkeen ajattelutapani nykyisen työni merkityksellisyydestä ja sen edustamista arvoista muuttui. Minkälaisen esimerkin työstä ja työni edustamista arvoista annan lapselleni? Haluanko todella tehdä tätä työtä työurani loppuun? Aloin miettimään ja tutkimaan erilaisia vaihtoehtoja. Onko jotakin sellaista työtä, jota haluaisin todella tehdä? Tunsin, että kaupallinen työ oli osaltani jollain tavalla hyvin kaukana siitä, mitä halusin olla. Mikä minun ammattini olisi tulevaisuudessa?

Vaimoni on opettaja ja ystäväpiiriimme kuuluu useita opettajia. Keskusteluissa heidän kanssaan sekä mediasta selvisi, että erityisopettajista on jo pitkään ollut työvoimapulaa.  Siinä olisi haastetta riittävästi. Joutuisin aloittamaan opinnot alusta, sillä kaupallisista opinnoista ei olisi juurikaan apua kasvatustieteen ja erityispedagogiikan opinnoissa. Tuntui kuitenkin, että erityisopettajana tekisin tärkeätä ja merkityksellistä työtä.

Opintoihin erilaisia mahdollisuuksia

Missä neljäkymmentä täyttänyt aikuinen perheenisä voisi sujuvasti työn ohessa opiskella erityisopettajaksi? Vuosien opiskeluun päätoimisena opiskelijana ei olisi taloudellisia mahdollisuuksia. Minulle selvisi, että Jyväskylän yliopisto on Suomessa erityispedagogiikan ”kehto” ja avoimessa yliopistossa voisi opiskella joustavasti työn ohessa. Valitsin Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston, sillä halusin saada oppiaineessani valtakunnan parasta opetusta uusimmilla opetusmenetelmillä. Perehdyin avoimen yliopiston internetsivujen avulla erityispedagogiikan opiskeluun ja opintotarjontaan.

Ilmoittauduin erityispedagogiikan perusopintoihin, jotka suoritin pääosin kirjatenteissä. Luin kotona kurssien vaatimusteoksia ja kävin perinteisissä kirjatenteissä. Opiskelin täysin etänä, enkä käynyt lähelläkään Jyväskylää. Vasta kiihtyvä opiskelutahtini ja opintojen laajentaminen kasvatustieteen perusopintoihin, erityispedagogiikan aineopintoihin sekä kieli- ja viestintäopintoihin vaativat perehtymistä myös muihin suoritustapoihin. Silmäni avautuivat modernin yliopisto-opiskelun mahdollisuuksiin! Kurssi saattoi olla mahdollista suorittaa verkkokurssina yhdessä opiskelutovereiden kanssa verkossa pari- tai ryhmätöitä tehden. Mahdollisuus saattoi olla myös reaaliaikaiseen verkkotenttiin tai kirjalliseen esseetyyppiseen oppimistehtävään. Saatoin valita kuhunkin aihealueeseen itsestäni sopivalta tuntuvan suoritustavan kulloistenkin aikataulujeni mukaan.

Myös lähiopetusjaksot Jyväskylässä tulivat tutuiksi. Ne olivat sovitettavissa työaikatauluihini melko joustavasti, sillä lähiopetus tapahtui perjantai-iltaisin ja lauantaisin. Lähiopetuspäivät olivat erittäin antoisia ja tärkeitä. Niiden aikana sai tietää opiskelijatovereiden erilaisia taustoja ja motiiveja opiskeluun. Lähiopetuksessa sai myös vertaistukea ja lisäintoa kotona tehtäviä opintosuoritteita varten. Näiden päivien aikana itselleni vahvistui entisestään tunne, että olen tehnyt oikean valinnan päättäessäni muuttaa elämäni suuntaa.

Opiskelun helppous ja aikatauluhaasteet

Olen yllättynyt siitä, kuinka helppoa yliopisto-opiskelu aikuisiällä on. Motivaatio ja päämäärätietoisuus auttavat paljon. Opiskelu on täysin vapaaehtoista ja omaa itseä edistävää. Minä teen tätä itse, kannan kaiken vastuun, oman tavoitteeni saavuttamiseksi. Opiskeluhetket ovat myös erittäin tehokkaita.

Itselläni ainoa opiskeluja rajoittava tekijä on ollut aikapula. Pitkien työpäivien jälkeen esimerkiksi yöaikaan tapahtuva opiskelu on välillä haastavaa ja vaatii tahdonvoimaa. Väsymyksen hetkinä itseäni on auttanut päämäärä: saada avoimessa yliopistossa suoritetuksi ns. väylähakuun oikeuttavat opinnot suoritetuksi kevääseen 2016 mennessä. Väylähaku mahdollistaa hakeutumisen päätoimiseksi tutkinto-opiskelijaksi ilman osallistumista pääsykokeisiin. Valintakoehaastattelun kautta valitaan väylähaun erilliskiintiön mukainen määrä opiskelijoita tutkinto-opiskelijaksi.

Avoimen opinnoilla tutkinto-opiskelijaksi

Yliopisto-opinnoissani ovat tutkinto-opiskelijana edessä sivuaineen opinnot, pääaineeni erityispedagogiikan syventävät opinnot ja gradun kirjoittaminen. Muut opinnot olen pääosin suorittanut avoimessa yliopistossa. Minulla on myös mahdollisuus suorittaa laajan sivuaineeni opinnot miltei kokonaan avoimessa yliopistossa. Silloin, kaksoispätevänä opettajana, olisin suorittanut avoimessa yliopistossa enemmän opintopisteitä kuin yliopistossa. Voin siis todellakin suositella avointa yliopistoa. Itselleni se mahdollisti uuden työuran alkutaipaleen. Voisi jopa sanoa, että suunnan kohti uutta elämäntapaa. Tämä ei olisi onnistunut ilman avoimen yliopiston tarjoamaa mahdollisuutta opiskella oman elämäntilanteen vaatimalla joustavalla tavalla.

 

Kehittyminen vaatii tavoitteellisuutta ja paljon työtä (psykologian aineopinnot, Hanna-Maari Latvala)

Julkaistu: heinäkuu 2016

Hanna-Maari Latvala | Avoin yliopisto, Jyväskylän yliopisto

Tämä opiskelijatarina liittyy opintokokonaisuuteen: Psykologian aineopinnot

Hanna-Maari Latvala on yksi Suomen kaikkien aikojen parhaista pikajuoksijoista, jonka urheilumenestyksen takana on valtava määrä työtä omien tavoitteiden saavuttamiseksi. Urheilu-uransa ohella Hanna-Maari on tehnyt pitkäjänteistä työtä myös opiskelujen parissa Jyväskylän yliopistossa, josta hän valmistui vuonna 2013 liikuntatieteiden maisteriksi. Alun perin Hanna-Maari muutti Jyväskylään vuonna 2006 opiskelemaan liikuntasuunnittelua ja -hallintoa. Kiinnostuttuaan urheilupsykologiasta  vaihto-opintojensa aikana Ruotsissa, Hanna-Maari vaihtoi pääaineensa urheilupsykologiaan. Valmistumisen jälkeen tarvittiin opinnoista pientä hengähdystaukoa, mutta kesällä 2015 Hanna-Maari teki päätöksen jatkaa opintojaan Jyväskylän yliopiston avoimessa yliopistossa ja ilmoittautui psykologian aineopintoihin.

"Avoimen yliopiston toimintatavat mahdollistavat opintojen suorittamisen mistä ja milloin vain, joten pystyn työstämään opintojani eteenpäin silloin, kun se minulle parhaiten sopii."

”Psykologian aineopintojen suorittaminen on minulle osa pidemmän aikavälin suunnitelmaa, sillä haluan jo urheilu-urani aikana kartuttaa taitojani ajalle urheilu-uran jälkeen. Avoimen yliopiston toimintatavat mahdollistavat opintojen suorittamisen mistä ja milloin vain, joten pystyn työstämään opintojani eteenpäin silloin, kun se minulle parhaiten sopii.” Hanna-Maari kertoo.

Avoimessa yliopistossa psykologian aineopinnot voikin suorittaa täysin verkossa etäopiskellen. Myös suoritustapoja on useita aina verkkokursseista etätentteihin ja itsenäisesti suoritettaviin oppimistehtäviin. Halutessaan osan opintojaksojen tenttejä voi suorittaa myös avoimen yliopiston yleisinä tenttipäivinä. Hanna-Maarin tapauksessa etäopiskelumahdollisuuksien tärkeys korostuu entisestään keväästä 2016 lähtien, sillä maaliskuussa hän otti urheilu-urallaan seuraavan ison askeleen ja siirtyi huippuvalmentaja Lance Braumanin valmennukseen Floridaan. Tämä tarkoittaa osittaista muuttoa Floridaan, vaikka kotinaan Hanna-Maari pitääkin edelleen Jyväskylää. Valmentajan ryhmä harjoittelee osaksi myös Amsterdamissa, joten reissaamista riittää. Helmikuussa Hanna-Maari suunnittelikin opintojaan yhdessä psykologian yliopistonopettajien kanssa, jotta opinnot pysyisivät mukana myös isossa elämänmuutoksessa.

”Tapaamisesta sain hyviä ideoita siitä, missä järjestyksessä minun kannattaa opintoja tehdä. Lisäksi pystyin paremmin tekemään valintoja liittyen erilaisiin opiskelutapoihin, jotta pystyisin viemään opintojani aktiivisesti eteenpäin kiireisessä arjessani. Sain myös varmistusta sille, että voin haasteita tai ongelmatilanteita kohdatessani olla rohkeasti yhteydessä opettajiin ja he pyrkivät tukemaan minua löytämään haasteisiin sopivia ratkaisuja.”

Avoimen yliopiston psykologian aineopintojen kautta Hanna-Maari haluaa syventää tietojaan psykologian oppiaineesta ja vahvistaa osaamistaan tulevaisuuden urakehitystä varten. Niin urheilussa kuin opinnoissaankin tekemiensä valintojen kautta Hanna-Maari haluaa myös viestiä siitä, että vain tavoitteellisella työllä ja sopivissa kohdissa isoja ratkaisuja tekemällä voi saavuttaa unelmiaan. Toisaalta rohkeuden tulee riittää erityisesti siihen ensimmäiseen askeleeseen.

”Joskus isojen ratkaisujen tekeminen on ainoa keino päästä oikeasti eteenpäin, oli kyse sitten urheilusta tai elämästä yleensä. Isojen ratkaisujen myötä yleensä myös riskit kasvavat, mutta vain riskejä ottamalla voin päästä seuraavalle tasolle.”

 

Opistovuoden avulla yliopisto-opiskelijaksi (kirjallisuus, Mirva)

Julkaistu: Huhtikuu 2016 

Tämä opiskelijatarina liittyy kokonaisuuksiin: kirjallisuuden perusopinnot, tavoitteena tutkinto, opinnot yhteistyöoppilaitoksissa

Kun kevään yhteishaun tulokset vuoden 2014 heinäkuussa varmistuivat, vietin viisitoista minuuttia näyttöpäätteen edessä itkien. Opiskelupaikkani Jyväskylän Yliopiston kirjallisuuden opiskelijana jäi kahdesta pääsykokeissa minua paremmin pärjänneestä kokelaasta kiinni.

En halunnut käyttää kokonaista vuotta vain uuden hakutilaisuuden odottamiseen, joten aloin etsiä muita vaihtoehtoja. Joutsenon Opisto vaikutti pääkaupunkiseutulaisen silmiin kaukaiselta ja hiljaiselta opinahjolta, vaikkakin ehkä opintojen suorittamisen kannalta juuri tarpeeksi hiljaiselta. Opisto tarjosi Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston opetussuunnitelman mukaisesti kirjallisuuden perusopintoja sekä paljon sellaisia kursseja, jotka itseäni kiinnostivat. Opistolle saavuttuani sainkin soviteltua opintoni siten, että kuluvana vuonna suorittaisin sekä kirjallisuuden perusopinnot että kuvataiteen valikoituja kursseja. Kirjallisuuden opinnot noudattivat yliopiston linjaa ja kerryttivät opintopistetiliäni, kuvataiteen opetussuunnitelmassa sen sijaan oli liikkumavapautta omien toiveiden ja taiteellisten intressieni mukaan. Opintoni tasapainoittivat toisiaan ja rytmittyivät lukujärjestykseeni tasaisesti.

Opistovuoden aikana opiskelin sekä toteutin itseäni juuri sen verran, kuin halusin. Sain kokeilla asioita, joihin tuskin muissa olosuhteissa tai ympäristössä olisin osannut tarttua. En päätynyt ainoastaan suorittamaan kahden eri aineen kursseja, vaan myös esimerkiksi toimittamaan opistolehteä sekä kokoamaan omista ja kurssilaisteni töistä näyttelyn Imatran kulttuuritalolle. Taidetta opiskelin opintoretkien muodossa niin Etelä-Karjalassa kuin Lontoossakin.

Taideopiskelu ja kirjallisuuden oppimistehtävät tuottivat tulosta viimeistään kevään 2015 yhteishaun tulosten varmistuttua. Tällä kertaa edessäni ei ollut kahta opiskelijaa, vaan takanani sataseitsemänkymmentäviisi. Jyväskylän Yliopisto toivotti minut tervetulleeksi opiskelemaan taidehistoriaa ja taidekasvatusta.

Avoimen yliopiston opinnot hyväksiluettuna tutkintoon

Avoimen yliopiston opinnot Joutsenon Opistossa osoittautuivat hyödyllisiksi muutenkin kuin vain pääsykokeisiin valmentavina. Sain hyväksiluettua kirjallisuuden perusopinnot, jotka olin suorittanut kiitettävällä menestyksellä. Lukujärjestykseni painotuttua taidehistorian perusopintoihin ja kirjallisuuden aineopintoihin näimme ohjaajieni kanssa järkevimmäksi ratkaisuksi vaihtaa pääaineeni taidehistoriasta kirjallisuuteen. Lopullinen asetelma on siis monella tapaa hyvin samanlainen kuin opistovuotenakin — jatkan kirjallisuuden opinnoissa siitä, mihin opistolla jäin. Muun ajan käytän taiteen tulkitsemiseen ja tuottamiseen sivuaineen muodossa.

Ensimmäinen virallinen vuoteni Jyväskylän Yliopiston yleisen kirjallisuustieteen opiskelijana lähestyy loppuaan. Opistovuoden valmentavan kokemuksen jäljiltä yliopistomaailma tuntuu jo hyvin tutulta ja kotoisalta. Vuosi on ollut antoisa ja täynnä niin haasteita, läpilyöntejä kuin huikeita yllätyksiäkin. Olen käyttänyt vuoteni erilaisten kurssien opiskeluun, opiskelijatapahtumiin osallistuen ja niitä organisoiden, sekä kandidaatin tutkielman kirjoittamiseen. Opiskelutaustani moninaisten vaiheiden myötä olen huomannut, ettei tulevaisuutta kannata miltään osilta pitää itsestäänselvyytenä — eihän elämän ovia kannata tietoisesti sulkea. Olen myös oppinut, että polkuja on monia. Tärkeää on ollut myös tajuta, ettei vauhti ole itseisarvo. Elämän merkityksellisille asioille löytyy aina aikaa — varsinkin, jos sitä oppii itse tekemään.

Välivuotena suuntaa ja näkemystä tulevaisuuteen (psykologia, Cai)

Julkaistu: Huhtikuu 2016

Tämä opiskelijatarina liittyy kokonaisuuksiin: psykologian perusopinnot, tavoitteena tutkintoopinnot yhteistyöoppilaitoksissa

Opintopolullani lukion aikana en oikein tiennyt, mihin tahtoisin mennä. Olin kiinnostunut monesta eri alasta ja valinnanvaikeus oli suuri. Viimeisenä vuonna kuitenkin päätin, että haluan erikoistua psykologiaan. Terveydellisten esteiden vuoksi pääsykokeisiin lukemisesta ei kuitenkaan tullut mitään, ja jäin välivuodelle. Onneksi kotoa kuitenkin löytyi Joutsenon Opiston esite, jossa mainostettiin myös psykologian opintoja sisältävää käyttäytymis- ja terveystieteiden linjaa. Sijainti vaikutti hyvältä, samoin esitteen antama kuva koulusta, ja tein päätökseni muuttaa vuodeksi Joutsenoon kesän lopuilla.

Joutsenon Opisto ja kokemus Jyväskylän avoimen yliopiston kursseista kuuluvat luultavasti elämäni parhaimpiin kokemuksiin. Joutseno on jo sijainniltaan kaunis ja rauhallinen paikka, ja koulun avulias ja innokas ilmapiiri erityisesti tutoreiden ja muun henkilökunnan osalta kannusti myös oppilaita. Yliopistomaailmaan tutustuminen avoimen yliopiston kurssien kautta oli mielestäni pehmeä laskeutuminen yliopistoon: huomasin olevani yllättävän hyvin perillä yliopiston säännöistä ja konventioista, kun lopulta pääsin sisään yliopistoon. 

Opiskelin psykologiaa, mutta päädyin kummallisten sattumusten kautta yliopistoon lukemaan kirjallisuutta: eksyin psykologian tentissä, enkä löytänyt ajoissa tenttipaikalle. Kirjallisuuden pääsykokeissa taas olin käynyt lähinnä yrittämässä melko vähällä lukemisella, sillä olin panostanut psykologiaan. Minut kuitenkin valittiin opiskelemaan kirjallisuutta, ja otin enemmän kuin mielelläni paikan vastaan, sillä en halunnut enää viettää toista välivuotta.

Pelkäsin aluksi, etten sopisi kirjallisuuden opiskelijaksi, sillä en ollut lukenut aktiivisesti enää koulutehtävien ulkopuolella. Ehkä en olisi tarpeeksi innostunut aiheesta, ehkä en tietäisi tarpeeksi esimerkiksi klassikoista. Uskoin, että erottuisin joukosta ja olisin jotenkin huonompi opiskelija, koska en edes lukenut pääsykokeisiin, jotka silti läpäisin. Yliopiston aloittaminen kuitenkin todisti pelkoni täysin turhiksi: kirjallisuutta opiskelevat lukuisat eri opiskelijat, jotka ovat kiinnostuneet kirjallisuuden eri aspekteista. Kurssitarjonta kirjallisuutta opiskeleville paljastui oikeasti kiinnostavaksi, ja huomasin, että tiesin itse asiassa yllättävän paljon klassikoista ja kirjallisuushistoriasta. Lukuintoni on palannut kurssikirjojen lukemisen myötä. Koen, että kirjallisuuden kaltaisen kulttuuriaineen opiskeleminen on minun juttuni: nautin siitä, miten kulttuurin opiskeleminen yhdistää historiaa, yhteiskuntatieteitä ja jopa käyttäytymistieteitä keskenään. Psykologian opiskelemisesta on myös ollut yllättävän suurta hyötyä, ja toisaalta kirjallisuuden opinnot hyödyttävät myös psykologiassa. 

En ole vielä täysin varma siitä, miksi lopulta tahdon valmistua, ja millaisen ammattinimikkeen itselleni hankkia. Sen sijaan keskityn vielä nauttimaan opinnoistani ja siitä, mitä yliopisto voi minulle tarjota. Olen varma, että mitä enemmän opiskelen, sen paremmin minulle lopulta selviää, mihin tahdon erikoistua. 

Opiskelijatarinat ovat opiskelijoiden itsensä kirjoittamia ja kirjoitettu heidän näkökulmastaan ennen julkaisuhetkeä. Tarkistathan ajantasaiset tiedot aina verkkosivuiltamme.

kuuluu seuraaviin kategorioihin: , , ,
Seuraa meitä

   

Osta lahjakortti verkossa

Osta lahjakortti verkossa | Avoin yliopisto, Jyväskylän yliopisto