Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto

Opintotarjonta

Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston opintoja järjestetään etä- ja verkko-opintoina sekä lähiopetuksena Jyväskylässä, Helsingissä ja yli 50 yhteistyöoppilaitoksessa ympäri Suomea. Opetus on Jyväskylän yliopiston opetussuunnitelmien mukaista.

Opintotarjonnassa on Jyväskylän yliopiston tiedekuntien, kauppakorkeakoulun ja kielikeskuksen opintoja noin 50 oppiaineessa. Tarjonta koostuu eri oppiaineiden perus- ja aineopintokokonaisuuksista sekä opintojaksoista. Yksittäisen oppiaineen opiskelu aloitetaan perusopinnoista, joiden suorittamisen jälkeen opiskelua on mahdollista jatkaa aineopintoihin. Opetukseen osallistuminen edellyttää ilmoittautumista ja opinto-oikeutta ko. opintoihin. Useimpiin opintoihin voi ilmoittautua koko lukuvuoden ajan.