Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto

Biotieteet

Biologian opinnot aloitetaan bio- ja ympäristötieteiden perusopinnoilla, joiden suorittamisen jälkeen opiskelua voi jatkaa biologian aineopintoihin. Bio- ja ympäristötieteiden perusopinnot ja biologian aineopinnot (yhteensä 60 op) yhdistettynä opettajan pedagogisiin opintoihin vastaavat maisterin tutkinnon suorittaneilla opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/1998, muutosasetus 865/2005) mukaisia vähintään 60 opintopisteen laajuisia opetettavan aineen perus- ja aineopintoja biologiassa. Biologian opinnot soveltuvat erinomaisesti biologian, muiden luonnontieteiden ja lääketieteen opintoja suunnitteleville.

Biologian aineopintojen lähiopetusta sisältävät opintojaksot järjestetään vielä yhteen kertaan lukuvuonna 1.8.2016-31.7.2017 (poikkeuksena LBIY001, jolla on usempi kurssi lukuvuoden aikana sekä EKOA501, joka järjestetään vasta syyslukukaudella 2017). Biologian aineopinnot jäävät pois oppiainetarjonnasta 31.12.2017 mennessä.

Ekologian ja evoluutiobiologian opinnoista on avoimessa yliopistossa tarjolla yksittäisiä opintojaksoja.

Katso esittelyvideo, jossa FT Jari Haimi kertoo biologian opiskelusta ja tutkimuksesta Jyväskylän yliopistossa.

 

Avoimessa yliopistossa lv. 2016-2017 järjestettävät opinnotBiologian aineopintojen (35 op) opintojaksot (voit opiskella ilmoittautumalla yksittäisille opintojaksoille, pakollista lähiopetusta sisältävät jaksot toteutetaan vielä kertaalleen lv. 2016-2017 (poikkeuksena LBIY001, jolla on usempi kurssi lukuvuoden aikana sekä EKOA501, joka järjestetään vasta syyslukukaudella 2017) ennen kokonaisuuden poistumista opintotarjonnasta:

Ekologian ja evoluutiobiologian perusopintojen opintojaksoja:

 

Avoimessa yliopistossa lv. 2017-2018 järjestettävät opinnot

Biologian aineopintojen jaksoja

Ekologian ja evoluutiobiologian perusopintojen opintojakso:


Luonnovarojen ja ympäristön aineopinnot, jaksoja

 

Yhteistyöoppilaitoksissa lv. 2016-2017 järjestettävät opinnot

Ekologian ja evoluutiobiologian perusopintojen opintojaksoja:

 

Yhteistyöoppilaitoksissa lv. 2017-2018 järjestettävät opinnot

Ekologian ja evoluutiobiologian perusopintojen opintojaksoja:

  • EKOA101 Ekologia 5 op
  • EKOA302 Luonnonsuojelubiologia ja ympäristönhoito 4 op
  • EKOA155 Kasviekologia 3 op
  • BIOA120 Lajintuntemus: Kasvit, peruskurssi 2 op
  • BIOA121 Lajintuntemus: Selkärangattomat, peruskurssi 1 op
  • BIOA122 Lajintuntemus: Selkärankaiset, peruskurssi 1 op

Tutustu myös Valokki-nettikasvioon ja Valokki-nettisuohon!

 

Etsitkö osaamista biotalousalalle?  Tutustu osaamissalkkuun!  Osaamissalkku on nimitys laajalle erilaisten opintojaksojen kokonaisuudelle. Salkku sisältää monipuolisesti biotalouden opintojaksoja usean suomalaisen korkeakoulun tarjonnasta. Mukana on myös  Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston opintoja.

Yhteystiedot

Opintosihteeri
Tarvainen Pauliina

Koulutuspäällikkö
Harvisalo Sisko

Yliopistonopettaja
Kataja-aho Saana

Opiskeluohjeet

Oppimateriaali-Koppa - kirjautuminen opiskelijakohtaisilla Korppi-tunnuksilla