Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto

Biotieteet

Biologian opinnot aloitetaan bio- ja ympäristötieteiden perusopinnoilla, joiden suorittamisen jälkeen opiskelua voi jatkaa biologian aineopintoihin. Bio- ja ympäristötieteiden perusopinnot ja biologian aineopinnot (yhteensä 60 op) yhdistettynä opettajan pedagogisiin opintoihin vastaavat maisterin tutkinnon suorittaneilla opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/1998, muutosasetus 865/2005) mukaisia vähintään 60 opintopisteen laajuisia opetettavan aineen perus- ja aineopintoja biologiassa. Biologian opinnot soveltuvat erinomaisesti biologian, muiden luonnontieteiden ja lääketieteen opintoja suunnitteleville.

Biologian aineopinnot jäävät pois oppiainetarjonnasta 31.12.2017 mennessä.

Ekologian ja evoluutiobiologian sekä uutena luonnovararat ja ympäristö- opinnoista on avoimessa yliopistossa tarjolla yksittäisiä opintojaksoja.

Katso esittelyvideo, jossa FT Jari Haimi kertoo biologian opiskelusta ja tutkimuksesta Jyväskylän yliopistossa.

 

Avoimessa yliopistossa lv. 2017-2018 järjestettävät opinnot

Biologian aineopintojen jaksoja

Ekologian ja evoluutiobiologian perusopintojen opintojakso:


Luonnonvarat ja ympäristö, aineopinnot, opintojaksoja:

 

Yhteistyöoppilaitoksissa lv. 2017-2018 järjestettävät opinnot

Ekologian ja evoluutiobiologian perusopintojen opintojaksoja:

Tutustu myös Valokki-nettikasvioon ja Valokki-nettisuohon!

 

Etsitkö osaamista biotalousalalle?  Tutustu osaamissalkkuun!  Osaamissalkku on nimitys laajalle erilaisten opintojaksojen kokonaisuudelle. Salkku sisältää monipuolisesti biotalouden opintojaksoja usean suomalaisen korkeakoulun tarjonnasta. Mukana on myös  Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston opintoja.

Yhteystiedot

Opintosihteeri
Tarvainen Pauliina

Koulutuspäällikkö
Harvisalo Sisko


Opiskeluohjeet

Oppimateriaali-Koppa - kirjautuminen opiskelijakohtaisilla Korppi-tunnuksilla