Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto

Harvisalo Sisko, Koulutuspäällikkö/Manager

Puhelinnumero:
050 427 3075

Oppiaineet

 • bio- ja ympäristötieteet
 • biologia
 • ekologia ja evoluutiobiologian jaksoja
 • elämänkatsomustieto
 • etiikka
 • filosofia
 • kemia
 • luonnonvarat ja ympäristö, aineopintojen jaksoja
 • matematiikka
 • sosiaalityö
 • sosiologia
 • tilastotiede
 • valtio-oppi
 • yhteiskuntatieteet ja filosofia

Oppiaineisiin liittyvät hallintotehtävät

 • opintotarjonnan suunnittelu, arviointi ja kehittäminen
 • opinto-, talous- ja henkilöstöhallinto
 • opetusjärjestelyt ja tuntiopetuksen koordinointi
 • opiskelijoiden ohjaus
 • tiedekunta- ja sidosryhmäyhteistyö
Seuraa meitä

   

Osta lahjakortti verkossa

Osta lahjakortti verkossa | Avoin yliopisto, Jyväskylän yliopisto