Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto

Kauppatieteet

 

liiketoimintaosaaminen.jpg

Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu tarjoaa opetusta yrityksen taloustieteissä ja taloustieteessä. Pääaineita ovat taloustiede, johtaminen, laskentatoimi ja markkinointi. Perus- ja aineopintotasoisia opintoja järjestetään myös avoimena yliopisto-opetuksena.

Kauppatieteellistä tutkintoa tavoittelevien opinnoissa liiketoimintaosaamisen perusopintokokonaisuus muodostaa yhteisen pohjan kaikkien pääaineiden aineopinnoille. Liiketoimintaosaamisen perusteet -opinnoissa opiskelija perehtyy keskeisiin johtamisen, laskentatoimen, markkinoinnin ja yrittäjyyden käsitteisiin ja teorioihin sekä niiden soveltamiseen yritysten ja muiden organisaatioiden toiminnassa.

Opinnot voit aloittaa milloin vain ja monia opintojaksoja voit opiskella myös etäopiskellen. Tee itsellesi elämäntilanteeseesi sopiva opiskelusuunnitelma!

Avoimessa yliopistossa lv. 2015 - 2016 järjestettävät opinnot

”Kiitos paljon nopeasta tehtävän tarkastamisesta. Olen myös erityisen kiitollinen antamastasi hyvästä ja hyödyllisestä henkilökohtaisesta palautteesta. Tällainen palaute opiskelijalle on todella tärkeää ja hyödyllistä.” - opintojakson YJOA240 Henkilöstöjohtaminen opiskelija

Opintojaksoja yrittäjyyden perusopintokokonaisuudesta:

  Aineopintokokonaisuudet ja -opintojaksot syventävät osaamista valitussa pääaineessa. Edeltävinä opintoina tulee olla suoritettuna liiketoimintaosaamisen perusteet tai sitä vastaavat opinnot. 

  Avoimessa yliopistossa lv. 2016 - 2017 järjestettävät opinnot


  Perusopintokokonaisuudet ja -opintojaksot
  ovat kaikille avoimia. Liiketoimintaosaamisen perusteet - opintokokonaisuus muodostaa yhteisen pohjan kaikkien pääaineiden aineopinnoille.

  Opintojaksoja yrittäjyyden perusopintokokonaisuudesta:

  Aineopintokokonaisuudet ja -opintojaksot syventävät osaamista valitussa pääaineessa. Edeltävinä opintoina tulee olla suoritettuna liiketoimintaosaamisen perusteet tai sitä vastaavat opinnot. Edeltävien opintojen soveltuvuus tulee varmistaa ennen ilmoittautumista.

  Opintojaksoja markkinoinnin aineopinnoista:

  Opintojaksoja laskentatoimen aineopinnoista:

  Aineopintojen seminaarin johdantojaksot ovat pakollisia opintoja aineopintojen seminaarin suorittaville. Opintojaksot suoritetaan yhtä aikaa seminaarin aloituksen kanssa.

  Aineopintojen seminaarin ja seminaarin johdantojaksojen suorittaminen

  Yhteistyöoppilaitoksissa lv. 2015-2016 järjestettävät opinnot

  Yhteistyöoppilaitoksissa lv. 2016-2017 järjestettävät opinnot

   Yhteystiedot

   Koulutussuunnittelija
   Lemmetty Soila

   Koulutuspäällikkö
   Vuori Satu

   Yliopistonopettaja,
   johtaminen
   Kallinen-Kuisma Minna
   Heikkinen Suvi

   Yliopistonopettaja,
   taloustiede

   Rajamäki Jarmo

   Opiskeluohjeet

   Oppimateriaali-Koppa - kirjautuminen opiskelijakohtaisilla Korppi-tunnuksilla

   Lataa mobiilisovellus

   Seuraa meitä

   Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto FacebookissaAvoin yliopisto Twitterissä

   Opiskeluohjeita Suomi-filmi -tyyliin

   Päärynän matkassa opiskelun imuun