Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto

Kauppatieteet

 

liiketoimintaosaaminen.jpg

Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu tarjoaa opetusta yrityksen taloustieteissä ja taloustieteessä. Pääaineita ovat taloustiede, johtaminen, laskentatoimi ja markkinointi. Perus- ja aineopintotasoisia opintoja järjestetään myös avoimena yliopisto-opetuksena.

Kauppatieteellistä tutkintoa tavoittelevien opinnoissa liiketoimintaosaamisen perusopintokokonaisuus muodostaa yhteisen pohjan kaikkien pääaineiden aineopinnoille. Liiketoimintaosaamisen perusteet -opinnoissa opiskelija perehtyy keskeisiin johtamisen, laskentatoimen, markkinoinnin ja yrittäjyyden käsitteisiin ja teorioihin sekä niiden soveltamiseen yritysten ja muiden organisaatioiden toiminnassa.

Opinnot voit aloittaa milloin vain ja monia opintojaksoja voit opiskella myös etäopiskellen. Tee itsellesi elämäntilanteeseesi sopiva opiskelusuunnitelma!

Avoimessa yliopistossa lv. 2015 - 2016 järjestettävät opinnot

Perusopintokokonaisuudet ja -opintojaksot ovat kaikille avoimia. Liiketoimintaosaamisen perusteet - opintokokonaisuus muodostaa yhteisen pohjan kaikkien pääaineiden aineopinnoille.

”Kiitos paljon nopeasta tehtävän tarkastamisesta. Olen myös erityisen kiitollinen antamastasi hyvästä ja hyödyllisestä henkilökohtaisesta palautteesta. Tällainen palaute opiskelijalle on todella tärkeää ja hyödyllistä.” - opintojakson YJOA240 Henkilöstöjohtaminen opiskelija

Opintojaksoja yrittäjyyden perusopintokokonaisuudesta:

  Aineopintokokonaisuudet ja -opintojaksot syventävät osaamista valitussa pääaineessa. Edeltävinä opintoina tulee olla suoritettuna liiketoimintaosaamisen perusteet tai sitä vastaavat opinnot. Edeltävien opintojen soveltuvuus tulee varmistaa ennen ilmoittautumista.

   Aineopintojen seminaarin johdantojaksot ovat pakollisia opintoja aineopintojen seminaarin suorittaville. Opintojaksot suoritetaan yhtä aikaa seminaarin aloituksen kanssa.


   Avoimessa yliopistossa lv. 2016 - 2017 järjestettävät opinnot

   (Huom! Opintojaksot ovat vielä suunnitteilla - tarkentuneet opetusohjelmatiedot julkaistaan kesäkuun 2016 alussa)

   Perusopintokokonaisuudet ja -opintojaksot ovat kaikille avoimia. Liiketoimintaosaamisen perusteet - opintokokonaisuus muodostaa yhteisen pohjan kaikkien pääaineiden aineopinnoille.

   Opintojaksoja yrittäjyyden perusopintokokonaisuudesta:

   Aineopintokokonaisuudet ja -opintojaksot syventävät osaamista valitussa pääaineessa. Edeltävinä opintoina tulee olla suoritettuna liiketoimintaosaamisen perusteet tai sitä vastaavat opinnot. Edeltävien opintojen soveltuvuus tulee varmistaa ennen ilmoittautumista.

   Opintojaksoja markkinoinnin aineopinnoista:

   Opintojaksoja laskentatoimen aineopinnoista:

   Aineopintojen seminaarin johdantojaksot ovat pakollisia opintoja aineopintojen seminaarin suorittaville. Opintojaksot suoritetaan yhtä aikaa seminaarin aloituksen kanssa.

   Aineopintojen seminaarin ja seminaarin johdantojaksojen suorittaminen

    

   Yhteistyöoppilaitoksissa lv. 2015-2016 järjestettävät opinnot

   Yhteistyöoppilaitoksissa lv. 2016-2017 järjestettävät opinnot

   • Liiketoimintaosaamisen perusteet 28 op (Alkio-opistossa, Työväen Akatemiassa)
   • KTPP111 Taloustieteen peruskurssi 8 op (Alkio-opistossa, Työväen Akatemiassa)
    Yhteystiedot

    Koulutussuunnittelija
    Hemminki Kati

    Koulutuspäällikkö
    Vuori Satu

    Yliopistonopettaja,
    johtaminen
    Kallinen-Kuisma Minna
    Heikkinen Suvi

    Yliopistonopettaja,
    taloustiede

    Rajamäki Jarmo

    Opiskeluohjeet

    Oppimateriaali-Koppa - kirjautuminen opiskelijakohtaisilla Korppi-tunnuksilla

    Ohjausta opintoihin
    Lataa mobiilisovellus

    Seuraa meitä

    Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto FacebookissaJyväskylän yliopiston avoin yliopisto Twitterissä

    Opiskeluohjeita Suomi-filmi -tyyliin

    Päärynän matkassa opiskelun imuun