Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto

Kauppatieteet

 

liiketoimintaosaaminen.jpg

Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu tarjoaa opetusta yrityksen taloustieteissä ja taloustieteessä. Opintosuuntia (pääaineita) ovat taloustiede, johtaminen, laskentatoimi, markkinointi ja viestinnän johtaminen. Perus- ja aineopintotasoisia opintoja järjestetään myös avoimena yliopisto-opetuksena.

Kauppatieteellistä tutkintoa tavoittelevien opinnoissa liiketoimintaosaamisen perusopintokokonaisuus muodostaa yhteisen pohjan kaikkien opintosuuntien aineopinnoille. Liiketoimintaosaamisen perusopintokokonaisuus koostuu liiketoiminnan keskeisten osa-alueiden laskentatoimen, johtamisen, markkinoinnin, yrittäjyyden sekä viestinnän johtamisen opinnoista. Opinnoissa luodaan tiedolliset, taidolliset ja asenteelliset valmiudet ymmärtää liiketoimintaa eri lähtökohdista ja erilaisissa toimintaympäristöissä.

Opinnot voit aloittaa milloin vain ja monia opintojaksoja voit opiskella myös etäopiskellen. Tee itsellesi elämäntilanteeseesi sopiva opiskelusuunnitelma!

Avoimessa yliopistossa lv. 2017 - 2018 järjestettävät opinnot

Perusopintokokonaisuudet ja -opintojaksot ovat kaikille avoimia. Liiketoimintaosaamisen perusopinnot muodostaa yhteisen pohjan kaikkien opintosuuntien (pääaineiden) aineopinnoille.

Aineopintokokonaisuudet ja -opintojaksot syventävät osaamista valitussa opintosuunnassa (pääaineessa). Edeltävinä opintoina tulee olla suoritettuna liiketoimintaosaamisen perusteet tai sitä vastaavat opinnot. Edeltävien opintojen soveltuvuus tulee varmistaa ennen ilmoittautumista. 

Muut kauppatieteelliset opinnot: 

Yhteistyöoppilaitoksissa lv. 2017-2018 järjestettävät opinnot

  Yhteystiedot

  Koulutussuunnittelija
  Kärkkäinen Riina

  Koulutuspäällikkö
  Vuori Satu

  Opiskeluohjeet

  Oppimateriaali-Koppa - kirjautuminen opiskelijakohtaisilla Korppi-tunnuksilla

  Seuraa meitä

     

  Osta lahjakortti verkossa

  Osta lahjakortti verkossa | Avoin yliopisto, Jyväskylän yliopisto