Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto

Kauppatieteet

liiketoimintaosaaminen.jpg

Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu tarjoaa opetusta yrityksen taloustieteissä ja taloustieteessä. Pääaineita ovat taloustiede, johtaminen, laskentatoimi ja markkinointi. Perus- ja aineopintotasoisia opintoja järjestetään myös avoimena yliopisto-opetuksena.

Kauppatieteellistä tutkintoa tavoittelevien opinnoissa liiketoimintaosaamisen perusopintokokonaisuus muodostaa yhteisen pohjan kaikkien pääaineiden aineopinnoille. Liiketoimintaosaamisen perusteet -opinnoissa opiskelija perehtyy keskeisiin johtamisen, laskentatoimen, markkinoinnin ja yrittäjyyden käsitteisiin ja teorioihin sekä niiden soveltamiseen yritysten ja muiden organisaatioiden toiminnassa.

Opinnot voit aloittaa milloin vain ja monia opintojaksoja voit opiskella myös etäopiskellen. Tee itsellesi elämäntilanteeseesi sopiva opiskelusuunnitelma!

Avoimessa yliopistossa lv. 2014-2015 järjestettävät opinnot

Perusopintokokonaisuudet:

Aineopintokokonaisuudet:

Aineopintojen seminaarin johdantojaksot:

Yhteistyöoppilaitoksissa lv. 2014-2015 järjestettävät opinnot

Yhteystiedot

Koulutussuunnittelija
Kärkkäinen Riina

Koulutuspäällikkö
Vuori Satu

Yliopistonopettaja,
johtaminen
Kallinen-Kuisma Minna
Heikkinen, Suvi

Yliopistonopettaja,
taloustiede

Rajamäki Jarmo

Opiskeluohjeet

Oppimateriaali-Koppa - kirjautuminen opiskelijakohtaisilla Korppi-tunnuksilla

Ohjausta opintoihin
Seuraa meitä

Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto FacebookissaJyväskylän yliopiston avoin yliopisto Twitterissä

Päärynän matkassa opiskelun imuun