Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto

Kauppatieteet

 

liiketoimintaosaaminen.jpg

Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu tarjoaa opetusta yrityksen taloustieteissä ja taloustieteessä. Pääaineita ovat taloustiede, johtaminen, laskentatoimi ja markkinointi. Perus- ja aineopintotasoisia opintoja järjestetään myös avoimena yliopisto-opetuksena.

Kauppatieteellistä tutkintoa tavoittelevien opinnoissa liiketoimintaosaamisen perusopintokokonaisuus muodostaa yhteisen pohjan kaikkien pääaineiden aineopinnoille. Liiketoimintaosaamisen perusteet -opinnoissa opiskelija perehtyy keskeisiin johtamisen, laskentatoimen, markkinoinnin ja yrittäjyyden käsitteisiin ja teorioihin sekä niiden soveltamiseen yritysten ja muiden organisaatioiden toiminnassa.

Opinnot voit aloittaa milloin vain ja monia opintojaksoja voit opiskella myös etäopiskellen. Tee itsellesi elämäntilanteeseesi sopiva opiskelusuunnitelma!

”Kiitos paljon nopeasta tehtävän tarkastamisesta. Olen myös erityisen kiitollinen antamastasi hyvästä ja hyödyllisestä henkilökohtaisesta palautteesta. Tällainen palaute opiskelijalle on todella tärkeää ja hyödyllistä.” - opintojakson YJOA240 Henkilöstöjohtaminen opiskelija

  Avoimessa yliopistossa lv. 2016 - 2017 järjestettävät opinnot


  Perusopintokokonaisuudet ja -opintojaksot
  ovat kaikille avoimia. Liiketoimintaosaamisen perusteet - opintokokonaisuus muodostaa yhteisen pohjan kaikkien pääaineiden aineopinnoille.

  Opintojaksoja yrittäjyyden perusopintokokonaisuudesta:

  Aineopintokokonaisuudet ja -opintojaksot syventävät osaamista valitussa pääaineessa. Edeltävinä opintoina tulee olla suoritettuna liiketoimintaosaamisen perusteet tai sitä vastaavat opinnot. Edeltävien opintojen soveltuvuus tulee varmistaa ennen ilmoittautumista.

  Opintojaksoja markkinoinnin aineopinnoista:

  Avoimessa yliopistossa lv. 2017 - 2018 järjestettävät opinnot

  Perusopintokokonaisuudet ja -opintojaksot ovat kaikille avoimia. Liiketoimintaosaamisen perusopinnot muodostaa yhteisen pohjan kaikkien pääaineiden aineopinnoille.

  Aineopintokokonaisuudet ja -opintojaksot syventävät osaamista valitussa pääaineessa. Edeltävinä opintoina tulee olla suoritettuna liiketoimintaosaamisen perusteet tai sitä vastaavat opinnot. Edeltävien opintojen soveltuvuus tulee varmistaa ennen ilmoittautumista. 

  Muut kauppatieteelliset opinnot: 

  Yhteistyöoppilaitoksissa lv. 2016-2017 järjestettävät opinnot

  Yhteistyöoppilaitoksissa lv. 2017-2018 järjestettävät opinnot

   Yhteystiedot

   Koulutussuunnittelija
   Kärkkäinen Riina

   Koulutuspäällikkö
   Vuori Satu

   Yliopistonopettajat,
   johtaminen
   Kallinen-Kuisma Minna
   Leppämäki, Piia

   Yliopistonopettaja

   taloustiede
   Rajamäki Jarmo

   Opiskeluohjeet

   Oppimateriaali-Koppa - kirjautuminen opiskelijakohtaisilla Korppi-tunnuksilla

   Osta lahjakortti verkossa

   Osta lahjakortti verkossa | Avoin yliopisto, Jyväskylän yliopisto

   Seuraa meitä

   Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto Facebookissa Avoin yliopisto Twitterissä