Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto

Ilmoittautuminen kirjoittamisen aineopintoihin

Aineopintojen ilmoittautumisohjeet

Kirjoittamisen aineopintoihin voivat ilmoittautua kaikki (luovan) kirjoittamisen perusopinnot suorittaneet henkilöt, joilla on todistuksessaan arvosanana vähintään hyvät tiedot. (Myös muussa yliopistossa suoritetut luovan kirjoittamisen opinnot hyväksytään.) Lähetä todistus aiemmista opinnoistasi oppiaineen koulutussihteerille heti, kun olet ilmoittautunut. Aineopintoihin on ns. jatkuva ilmoittautuminen eli opinnot voi aloittaa joustavasti mihin vuodenaikaan tahansa.

Opiskelija oppii  aineopinnoissa tarkastelemaan kirjoittamista ja sen opetusta tietoisesti ja tutkivasti, tarvittaessa objektiivisellakin otteella. Hän saa valmiudet arvioida ja kehittää omaa työskentelyään itsenäisesti. Oman kirjoitustyön lisäksi on mahdollista tutustua myös kirjoittamisen opetukseen

Aineopinnoissa tarvitaan jonkin verran englanninkielen (luku)taitoa. Jos olet epävarma kielitaitosi riittävyydestä, ota yhteyttä oppiaineen opettajaan. Aineopintojen jälkeen on mahdollista hakea syventämään osaamistaan kirjallisuuden oppiaineeseen Jyväskylän yliopistossa. Kirjoittamisen syventäviä opintoja järjestää taiteiden tutkimuksen laitos/kirjallisuuden oppiaine.

Kirjoittamisen aineopintojen sisältö ja ilmoittautuminen

Huom! Hakuohjeet JY:n tutkinto-opiskelijoiden maksuttomiin kirjoittamisen opintoihin JY:n avoimessa yliopistossa: ohje

Lisätietoa ilmoittautumisesta: http://www.avoin.jyu.fi/opiskelu/ilmoittautuminen

Kirjoittamisen pääaineopiskelija tai kirjoittamisen suuntautumisvaihtoehdon mukaan opiskeleva kirjallisuuden pääaineopiskelija voi halutessaan täydentää kirjoittamisen syventäviä opintoja avoimen yliopiston kirjoittamisen opinnoilla, ellei opiskelijan aiempiin opintoihin sisälly kirjoittamisen opintoja.

On suositeltavaa, että kirjoittamisen syventäviä opintoja täydentävä opiskelija ei kuitenkaan tee avoimessa yliopistossa perusopintoja, vaan hakeutuu suoraan aineopintoihin.

Lisätietoja aineopinnoista:

  • Nora Ekström
    Yliopistonopettaja
    +358 40 5767 762
Yhteystiedot

Koulutussihteeri
Piippo Minna

Koulutuspäällikkö
Kaikkonen Anna

Yliopistonopettajat
Ekström Nora
Rautiainen Anne Mari

Opiskeluohjeet

Oppimateriaali-Koppa - kirjautuminen opiskelijakohtaisilla Korppi-tunnuksilla

Kirjoittajan matkassa

Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto Facebookissa

Lataa mobiilisovellus

Seuraa meitä

Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto Facebookissa Avoin yliopisto Twitterissä 

Opiskeluohjeita Suomi-filmi -tyyliin

Päärynän matkassa opiskelun imuun