Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto

Kirjoittamisen perusopintojen (30 op) valintamenettely

KIRJOITTAMISEN PERUSOPINNOT (30 op)

Ryhmäkoko:

Enintään 60 opiskelijaa/haku, minimi 30 opiskelijaa/haku. Yhteistyöoppilaitokset käyttävät samaa opiskelijoiden valintamenettelyä, jos hakijamäärää on syytä rajata tarkoituksenmukaisen ryhmäkoon vuoksi.

Tämä valintamenettely ei koske Jyväskylän yliopiston tutkinto-opiskelijoita, jotka hakevat JY:n tutkinto-opiskelijoiden maksutonta opinto-oikeutta.

Hakuaika ja hakumenettely:

Syksyn 2017 hakuaika alkaa 2.10. klo 9.00 ja päättyy 20.10.2017 klo 15.00. Kevään 2018 hakuaika alkaa 3.4. klo 9.00 ja päättyy 20.4.2018 klo 15.00. Haku tapahtuu sähköisellä hakulomakkeella. Hakemuksen liitteiden tulee olla perillä hakuajan päättymisajankohtaan mennessä. Liitteitä ei palauteta.

Hakuilmoitus: Julkaistaan avoimen yliopiston verkkosivuilla.

Valintamenettely:

Valinta tapahtuu pistemäärän perustella paremmuusjärjestyksessä. Hakijoiden saamat pistemäärät taulukoidaan osioittain. Saman pistemäärän saaneet asetetaan paremmuusjärjestykseen

1. hakemuksen tyylin,
2. hakemuksen sisällön,
3. kahden lisäpisteen tai
4. arvonnan perusteella.

Valintapisteytys:

    • Hakutehtävä (0–12 pistettä) pisteytetään osa-alueiden perusteella:
      Tyyli: tekstin sujuvuus ja yksilöllisyys (0–8 pistettä).
      Sisältö: tehtävä on tehty annettujen ohjeiden mukaisesti (0–4 pistettä).
    • Kaksi lisäpistettä saa aiemmin suoritetusta kirjallisuuden perusopintokokonaisuudesta jossakin yliopistossa. Hakemukseen liitetään kopio kirjallisuuden perusopintojen todistuksesta.

Maksimivalintapistemäärä:
14 pistettä.

Tiedotus- ja oikaisumenettely:

Opiskelijavalinnan tulokset julkistetaan kolmen viikon kuluessa hakuajan päättymisestä. Jos opiskelijavalintaa ei ole opiskelijan mielestä tehty valintaperusteiden mukaisesti, pyydetään häntä ottamaan ensin yhteyttä valintapäätöksessä mainittuun valmistelijaan. Opiskelijavalintaan tyytymätön opiskelija voi pyytää valintapäätökseen kirjallisesti oikaisua Jyväskylän yliopiston muutoksenhakulautakunnalta 14 päivän kuluessa valinnan tuloksen julkistamisesta. Tarkemmat ohjeet oikaisupyynnön jättämiseen annetaan valintapäätöksessä.

Opinto-oikeuden voimassaolo:

Syksyn 2017 opiskelijavalinnassa koulutukseen hyväksytyille opiskelijoille myönnetään opinto-oikeus 2.1.2018 alkaen kolmeksi lukukaudeksi ja kevään 2018 opiskelijavalinnassa hyväksytyille 1.8.2018 alkaen kolmeksi lukukaudeksi.

Opiskelemaan hyväksyttyjen tulee ottaa vastaan opinto-oikeutensa syksyn hakua koskien viimeistään 10.1.2018 ja kevään 2018 hakua koskien viimeistään 10.8.2018. Jos opintoja ei ole aloitettu (yhtään suoritusmerkintää ei ole kirjattu) myönnettynä opinto-oikeusaikana, voi opinnot suorittaa vain hakemalla ja saamalla uuden opinto-oikeuden. 

Yhteystiedot

Opintosihteeri
Piippo Minna

Koulutuspäällikkö
Kaikkonen Anna

Yliopistonopettajat
Ekström Nora
Rautiainen Anne Mari

Opiskeluohjeet

Oppimateriaali-Koppa - kirjautuminen opiskelijakohtaisilla Korppi-tunnuksilla

Kirjoittajan matkassa

Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto Facebookissa

Seuraa meitä

   

Osta lahjakortti verkossa

Osta lahjakortti verkossa | Avoin yliopisto, Jyväskylän yliopisto