Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto

Psykologia

psykologia.jpg

 

 • Oletko kiinnostunut ihmisen kehittymisestä, toiminnasta, tunteista ja ajattelusta?
 • Haluatko oppia ymmärtämään ja soveltamaan tieteellistä psykologista tietoa arkielämään ja omiin kokemuksiisi?
 • Tarvitsetko työssäsi psykologista tietoa?
 • Haluatko pätevöityä psykologian opettajaksi?
 • Haluatko opiskella kotona verkkovälitteisesti?

Psykologian opinnoissa tarkastellaan ihmisen kehitystä, persoonallisuutta, mielenterveyttä, muistia, ajattelua sekä psyykkisten toimintojen hermostollista perustaa. Voit opiskella psykologian perus- ja aineopintoja joustavasti omaan elämäntilanteeseesi sopivalla tahdilla ja tavalla, myös täysin etäopiskellen.

 

Avoimessa yliopistossa lv. 2013-2014 järjestettävät opinnot

Avoimessa yliopistossa lv. 2014-2015 järjestettävät opinnot

 • Psykologian perusopinnot 25 op (julkaistaan toukokuun aikana)
 • Basic Studies in Psychology 25 ECTS cr (julkaistaan toukokuun aikana)
 • Psykologian aineopinnot 35 op (julkaistaan toukokuun aikana)

Yhteistyöoppilaitoksissa lv. 2013-2014 järjestettävät opinnot

Yhteistyöoppilaitoksissa lv. 2014-2015 järjestettävät opinnot

 • Psykologian perusopinnot 25 op (julkaistaan toukokuun aikana)
 • Kehityspsykologia I 5 op (julkaistaan toukokuun aikana)
 • Kliininen psykologia I, Terveyden ja mielenterveyden psykologia 5 op (julkaistaan toukokuun aikana)
 • Psykologian aineopinnot 35 op (julkaistaan toukokuun aikana)

Aikataulumalleja psykologian perusopintojen opiskeluun lv. 2013-2014

Yhteystiedot

Koulutussuunnittelija
Kärkkäinen Riina

Koulutuspäällikkö
Ratalahti Elina

Yliopistonopettajat
Uotinen Virpi, vastuuopettaja
Oksanen Annamaija
Pajanti Katriina

Opiskeluohjeet

Oppimateriaali-Koppa - kirjautuminen opiskelijakohtaisilla Korppi-tunnuksilla

Basic Studies in Psychology - service pages