Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto

Terveystieto

terveystieto.jpg


Terveystiedon opinnot tarkastelevat terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen, terveyskasvatukseen ja terveystiedon opetukseen liittyviä keskeisiä käsitteitä, tavoitteita ja tehtäviä. Opinnot on suunnattu erityisesti terveystiedon opettajan pätevyyttä tavoitteleville henkilöille, lasten ja nuorten parissa toimiville opetus-, sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille sekä kaikille asiasta kiinnostuneille. Terveystiedon perus- ja aineopinnot (yht. 60 op) antavat yliopistotutkinnon suorittaneille opettajille terveystiedon opettajakelpoisuuden.

Avoimessa yliopistossa lv. 2013-2014 järjestettävät opinnot

Avoimessa yliopistossa lv. 2014-2015 järjestettävät opinnot

  • Terveystiedon monitieteisen opintokokonaisuuden perusopinnot 25 op (julkaistaan toukokuussa)
  • Terveystiedon monitieteisen opintokokonaisuuden aineopinnot 35 op (julkaistaan toukokuussa)
  • Terveystiedon aineenhallinnan täydennyspaketti (julkaistaan toukokuussa)

Yhteistyöoppilaitoksissa lv. 2013-2014 järjestettävät opinnot

Yhteistyöoppilaitoksissa lv. 2014-2015 järjestettävät opinnot

  • Terveystiedon monitieteisen opintokokonaisuuden perusopinnot 25 op (julkaistaan toukokuussa)
  • Terveystiedon monitieteisen opintokokonaisuuden aineopinnot 35 op (julkaistaan toukokuussa)

Ohjeita opintojen korvaamiseen

Yhteystiedot

Koulutussihteeri
Venäläinen Taru

Koulutuspäällikkö
Ratalahti Elina

Yliopistonopettajat
Mantsinen Christina, perusopinnot
Tyrväinen Heli, aineopinnot
Laine Mari

Opiskeluohjeet

Oppimateriaali-Koppa - kirjautuminen opiskelijakohtaisilla Korppi-tunnuksilla