Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto

JY:n tutkinto-opiskelijoiden opiskelu avoimessa yliopistossa

Jyväskylän yliopiston (JY) tutkinto-opiskelijoilla on sekä maksullinen että maksuton vaihtoehto opiskeluun avoimessa yliopistossa. Opiskelijat voivat opiskella JY:n avoimessa yliopistossa kaikkia avoimen yliopiston opintotarjonnassa olevia opintoja maksamalla opintojen yleisen opintomaksun. Maksuttomat opinnot on kuvattu alla.

Opinnot, joissa on maksuton kiintiö JY:n tutkinto-opiskelijoille, lv. 2017–2018

Jyväskylän yliopiston rehtori tukee tutkinto-opiskelijoiden opiskelua tietyissä avoimen yliopiston oppiaineissa opintojen läpäisyä tehostaakseen. Opinnoilla halutaan lisätä muun muassa opiskelijoiden johtamisosaamista ja työelämätaitoja yliopiston strategian mukaisesti. Tuella maksetaan opiskelijoiden opintomaksu, jolloin opiskelu on tutkinto-opiskelijoille maksutonta.

HUOM! Jos maksuttomiin opintoihin hakeutuu enemmän opiskelijoita kuin avoin yliopisto voi kohtuudella järjestää, voi avoimen yliopiston johtaja keskeyttää haun. Tässä tapauksessa opiskelijat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

Seuraavassa taulukossa kerrotaan opintoihin valittavien opiskelijoiden määrä, opintojen hakuaika ja opinto-oikeuden voimassaoloaika. Kiintiöttömiin opintoihin otetaan kaikki opiskelijat.

OpinnotKiintiöHakuaikaOpinto-oikeusaika
Aikuiskasvatustieteen perusopinnot Ei kiintiötä 2.–15.10.2017 ja 3.–15.4.2018 1.11.2017 ja 2.5.2018 alkaen 360 vrk
Draamakasvatuksen perusopinnot Jyväskylän ryhmä 10, Helsingin ryhmä 10 opiskelijaa 7.8. klo 9.00–18.8. klo 15.00 11.9.2017–10.9.2018
Gerontologian perusopinnot Ei kiintiötä 2.–15.10.2017 ja 3.–15.4.2018 1.11.2017 ja 2.5.2018 alkaen 360 vrk
Henkilöstöjohtamisen opintojen jakso Työn ja perheen suhde 4 op Ei kiintiötä 3.–15.4.2018 2.5.2018 alkaen 150 vrk
Information and Communication Technology in Guidance and Counselling 5 op 5 opiskelijaa 23.–29.10.2017 ja 9.–15.4.2018 150 vrk opinto-oikeuden rekisteröinnistä
Kirjoittamisen perusopinnot 12 opiskelijaa 2.–15.10.2017 2.1.2018 alkaen 3 lukukautta
Kirjoittamisen aineopinnot Ei kiintiötä 2.–15.10.2017 ja 3.–15.4.2018 1.11.2017 ja 2.5.2018 alkaen 720 vrk
Perheopinnot Ei kiintiötä 2.–15.10.2017 ja 3.–15.4.2018 1.11.2017 ja 2.5.2018 alkaen 360 vrk
Suomi toisena ja vieraana kielenä -perusopinnot 25 opiskelijaa 2.–15.10.2017 2.1.2018 alkaen 360 vrk
Suomi toisena ja vieraana kielenä -aineopinnot Ei kiintiötä 2.–15.10.2017 ja 3.–15.4.2018 1.11.2017 ja 2.5.2018 alkaen 720 vrk

Lisäksi keväällä 2018 on mahdollisesti haettavissa opinto-oikeuksia draamakasvatuksen perusopintojen kesän 2018 ryhmään sekä syksyllä 2018 käynnistyvään musiikkiterapian aineopintojen ryhmään. Opinto-oikeusajat päätetään myöhemmin.

Valintamenettely

  Opinnot, joissa ei kiintiötä

  Kiintiöttömiin opintoihin otetaan kaikki ilmoittautumisaikana ilmoittautuneet. Kiintiöitä ei ole seuraavissa opinnoissa:

  • Aikuiskasvatustieteen perusopinnot
  • Gerontologian perusopinnot
  • Henkilöstöjohtamisen opintojakso Työn ja perheen suhde 4 op
  • Kirjoittamisen aineopinnot
  • Perheopinnot
  • Suomi toisena ja vieraana kielenä -aineopinnot

  Opinnot, joissa kiintiö

  Haku ja valinta (draamakasvatus)

  Draamakasvatuksen perus- ja aineopintoihin haetaan oppiaineen hakuohjeiden mukaisesti. Hakuohjeet löytyvät oppiaineen verkkosivulta.

  Ilmoittautumisjärjestys (muut)

  Muihin opintoihin otetaan opiskelijat ilmoittautumisjärjestyksessä. Nämä opinnot ovat

  • Information and Communication Technology in Guidance and Counselling 5 op
  • Kirjoittamisen perusopinnot
  • Suomi toisena ja vieraana kielenä -perusopinnot.

  Opintojen suorittaminen

  Opintoihin hakevilta ja valittavilta opiskelijoilta edellytetään sitoutumista opintoihin. Jokainen opintoihin valittu opiskelija laatii opintojensa alussa henkilökohtaisen, avoimessa yliopistossa käytössä olevan opiskelusuunnitelman, jossa hän muun muassa kuvaa opiskelumotiiviaan ja oppimistavoitteitaan. Lisäksi opiskelija tekee aikataulusuunnitelman opinnoilleen.

  Opinnot tulee suorittaa opinto-oikeuden voimassaoloaikana. Jos opiskelija ei saa opintojaan valmiiksi määräajassa, oikeus maksuttomiin opintoihin päättyy. Tällöin hän voi jatkaa opiskeluaan avoimen yliopiston yleisten ilmoittautumis- ja maksukäytänteiden mukaisesti. Poikkeuksena on draamakasvatuksen perusopinnot: jos opiskelijalla on opinto-oikeuden päätyttyä suoritusmerkintöjä enintään 7 op, hänen täytyy hakea maksullisiin opintoihin saadakseen uuden opinto-oikeuden.

  Lisätietoja

  Avoimen yliopiston opiskelijapalvelut:

  Ilmoittaudu tapahtumaan

  Ihminen työelämän murroksessa | Avoin yliopisto, Jyväskylän yliopisto

  Seuraa meitä

     

  Osta lahjakortti verkossa

  Osta lahjakortti verkossa | Avoin yliopisto, Jyväskylän yliopisto